Diều hâu hiếu thảo

Thuở xưa có chú diều hâu

Rất là hiếu thảo, ai đâu sánh cùng

Chim nuôi cha mẹ trong rừng

Ở vùng Linh Thứu chập chùng núi non,

Một mùa bão táp dập dồn

Gió gào buốt giá, mưa tuôn tràn đầy

Diều hâu khốn khổ cả bầy

Không hề chịu nổi nên bay đi liền

Đến Ba La Nại gần bên

Rủ nhau đậu lại ở trên bức tường

Cả bầy run lạnh thảm thương,

Có ông triệu phú giàu sang trong vùng

Trên đường ra bến tắm sông

Bất ngờ trông thấy mủi lòng thương chim

Dụ chim về dưới mái hiên

Trú mưa, đốt lửa sưởi thêm ấm người,

Bãi chôn bò ở gần nơi

Phú ông sai lấy thịt rơi đem về

Cho chim ăn uống thỏa thê

Sai con bảo vệ thêm bề an vui.

Khi mưa gió chấm dứt rồi

Diều hâu lành mạnh tức thời bay đi

Về nơi rừng núi trước kia

Họp nhau bàn tính cách gì trả ơn

Ơn người có tấm lòng vàng

Chim cùng quyết định: “Cả đàn chúng ta

Từ nay bay khắp gần xa

Thấy chi vải vóc hay là nữ trang

Ta nên lượm đừng để vương

Rồi mang thả xuống nhà thương gia này.”

*

Kể từ buổi đó vui thay

Diều hâu cất cánh tung bay khắp trời

Thấy ai đem vải ra phơi

Hay đồ trang sức để nơi sân nhà

Chim rình chờ họ lơ là

Rồi nhanh như cắt bay sà xuống ngay

Chụp mau những thứ phơi đây

Bay quanh trở lại thả đầy xuống sân

Nhà thương gia, nhà ân nhân,

Phú ông nhận biết chim thầm trả ơn

Ông gom đồ đó lại luôn

Cất đi một chỗ đâu còn tham chi.

Những người đã mất của kia

Đều cùng nổi giận tức thì kéo nhau

Trình vua rõ chuyện diều hâu,

Vua bèn ra lệnh quân hầu ra tay

Bắt ngay chim diều hâu này

Một con là đủ, từ đây phăng lần

Tìm ra đồ chẳng khó khăn,

Quân hầu cùng với thợ săn tuân hành

Khắp nơi lưới bẫy giăng quanh

Diều hâu hiếu thảo trở thành nạn nhân

Mắc đôi cánh, kẹt đôi chân

Đưa về vua để xử phân rõ ràng.

 Phú ông bất chợt đi ngang

Trên đường tới chốn cung vàng hầu vua

Nhìn chim ông động tâm từ

Dặn quân hầu giữ chim cho tốt lành

Ông theo họ đến hoàng thành

Rồi cùng vào giữa triều đình với chim.

Vua tra hỏi diều hâu liền:

“Nhân dân bị trộm khắp trên phố phường

Các ngươi phạm tội đó không?”

Diều hâu thành thật mọi đường nhận ngay.

Nhà vua khen: “Vậy tốt thay!

Bọn ngươi cất giấu đồ này ở đâu?”

Chim thưa: “Tất cả diều hâu

Lấy xong đồng loạt bỏ vào nhà kia

Nhà ông triệu phú cận kề

Tại Ba La Nại, không hề thiếu chi.”

Nhà vua: “Vì lý do gì

Cả bầy chim lại cứ đi trộm hoài?”

Chim thưa: “Tính mạng chúng tôi

Phú ông cứu giúp, nay thời trả ơn.”

Nhà vua thắc mắc hỏi luôn:

“Diều hâu đôi mắt tinh hơn mọi loài

Xa trăm dặm cũng thấy hoài

Sao ngươi chẳng thấy bẫy người ta giăng?”

Diều hâu bình thản thưa rằng:

“Chúng sinh tai họa khi đang chờ mình

Và thân mạng hết an lành

Dễ gì biết được sự tình chi đâu

Nên va chạm lưới thật mau.”

Nhà vua nghe vậy, gật đầu cảm thông

Vua quay qua hỏi phú ông.

Phú ông xác nhận: “Thưa không sai gì!

Những đồ vật bị trộm kia

Sẵn sàng hoàn trả lại về chủ nhân

Hiện còn đầy đủ mọi phần,   

Chỉ xin hoàng thượng ban ân chuyến này

Cho diều hâu được thả ngay

Diều hâu hiếu thảo lại đầy nghĩa, nhân.”

Vua hiền chấp thuận, ra ân

Thế là đồ đạc chủ nhân lấy về

Còn diều hâu hiếu thảo kia

Hướng nơi rừng cũ bay đi đẹp lòng.

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Diều hâu có hiếu là tiền thân Đức Phật.

Thương gia triệu phú là Xá Lợi Phất. Vua là A Nan.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa phỏng theo THE VULTURE

trong “Stories Of  The Buddha” của Caroline A.F. Rhys Davids)

source https://www.niemphat.vn/dieu-hau-hieu-thao/

Sự khác biệt giữa vi diệu pháp và duy thức luận

Dẫn nhập

Chúng ta thường biết là Vi Diệu Pháp là Tạng của Nguyên Thủy áp dụng tu học ngày nay rất phổ biến. Tạng này cũng nói về Tâm và nghiên cứu sâu rộng. Riêng Đại Thừa thì có Duy Thức Luận cũng tương tự chỉ khác là có 2 thức Mạc Na Thức số 7 và Tạng Thức số 8. Vi Diệu Pháp là do Xá Lợi Phất giảng còn Duy Thức Luận là do Vô Trước Thế Thân giảng, tất cả đều do Bồ Tát mở rộng ra mà thôi và là Luận tức là luận bàn do qui từ nhiều kinh lại và không do Phật giảng. Xá lợi Phất giảng Vi Diệu Pháp do Phật giảng trên cõi trời cho mẹ của Phật còn Vô Trước Thế Thân giảng là do Phật Di Lạc giảng cũng trên cõi trời. Bài viết nầy chủ yếu đưa ra khái luận về Tâm Thức theo hai phái Nguyên Thủy và Đại Thừa dựa vào Phân Tâm Học ngày nay. Chúng ta nghiên cứu trên căn bản tâm lý học về tạng Vi Diệu Pháp và Duy Thức Luận.

Sự khác biệt giữa vi diệu pháp và duy thức luận

Lịch sử

Triết học Phật chia ra 3 thời kỳ: Nguyên Thủy, Bộ phái, Đại Thừa. Nguyên Thủy là thời kỳ đức Phật còn tại thế, mọi kinh đều do Ananda nhớ kể lại tôi nghe như vầy. Bộ phái là thời kỳ sau khi đức Phật nhập diệt kết tập lần thứ 1,2.3 chia hai bộ phái chính là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ cùng các bộ phái nhỏ khác thành 20 bộ phái. Kế đến thời kỳ Đại Thừa Phật giáo truyền sang Trung Hoa mở rộng các kinh gọi là Đại Thừa được dẫn giải là lời Phật giảng cho các vị trưởng lão tu Bà La Môn sang tùng phục dưới đức Phật. Vì thế không do Ananda kể lại mà do các vị trưởng lão nhớ viết ra. Đại Thừa vì do trưởng lão đã tu tập ở Bà La Môn nên đức Phật giảng có chiều triết lý sâu xa rộng rãi và có trình độ hơn giảng cho đại chúng và bằng tiếng sankrit thay vì bằng tiếng Pali của Nguyên Thủy. Đại Thừa là triển khai Nguyên Thuỷ sâu rộng hơn có cải biến tùy theo các phái và những vấn đề mà đức Phật từ chối trả lời gọi là im lặng sấm sét thì Đại Thừa mang ra bàn luận giải thích. Vấn đề im lặng sấm sét ấy là triết lý trừu tượng siêu hình như chết rồi đi về đâu? Vũ trụ này thành hình như thế nào? Từ đó vấn đề tâm lý Phật giáo được thành hình theo trào lưu tiến hoá của thời đại. Vấn đề tâm lý Phật giáo đó đưa đến tính Không Trung Quán Luận của Long Thọ và tạng Vi Diệu Pháp cùng Duy Thức Luận của Vô Trước Thế Thân. C.G.Jung một nhà tâm lý phuơng tây nổi tiếng về nghiên cứu Phật giáo kết luận rằng: Cốt tủy giáo thuyết của đức Phật là sự giải phóng khổ đau bằng sự phát triển tâm thức đến mức cùng cực. Như vậy con đường từ Long Thọ cho đến Vô Trước Thế Thân cũng chỉ là con đường của Nguyên Thủy đồng một chủ trương là con đường giải thoát. Phật báo nước biển có vị mặn, đạo ta có vị giải thoát là vậy.

Theo lịch sữ Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên – Tāvatiṃsa) với mục đích là độ thân mẫu của Ngài.

Theo một vài học giã thì Vi Diệu Pháp không phải do chính Đức Phật thuyết mà là do các vị Sư uyên bác soạn thảo ra sau nầy. Đại Đức Nārada, một nhà học Phật lão thành đã viết: “Đúng theo truyền thống thì chính Đức Phật đã dạy phần chính yếu của tạng nầy. Những đoạn ấy được gọi là Đầu đề (Mātikā) hay nồng cốt Nguyên Thủy của giáo lý như Pháp Thiện (Kusalā Dhammā), hay Pháp Bất Thiện (Akusalā Dhammā), Pháp Vô-Ký (Abyākatā Dhammā) …”.Trong 6 tập của Tạng Diệu Pháp (trừ tập Ngữ Tổng – Kathāvatthu – do Ngài Mục Kiền Liên (Moggallanaputta) viết; cũng có thuyết cho rằng tập này do chính Đức Phật thuyết nhưng Ngài Moggallana thêm vào 500 câu) đều do Đức Phật thuyết và Đại Đức Xá lợi Phất (Sārīputta) được danh dự giảng rộng và sâu vào chi tiết.

Dầu tác giả là ai, nhưng chắc chắn Tạng Diệu Pháp là một công trình sáng tác của một bộ óc kỳ tài có thể so sánh với một vị Phật.

Chúng ta không cần phải biết là Vi Diệu Pháp có phải do chính Đức Phật thuyết hay không mà chỉ cần sáng suốt nhận định về những điều mà Tạng Diệu Pháp đề cập đến. Bởi người nào thấu rõ được chân lý thì người đó chính là người giác ngộ (hay Phật) và chỉ người nào hiểu được lẽ thật, người đó mới nói lên được sự thật.

Nền tảng của giáo lý Duy thức được phát triển bởi Di-lặc (彌勒) và hai anh em Thế Thân, Vô Trước, trong những luận giải như Câu-xá luận (zh. 倶舎論, sa. abhidharma-kośa-bhāṣya), Duy thức tam thập tụng (zh. 唯識三十頌, sa. triṃśikā vijñaptimātratāsiddhiḥ), Nhiếp Đại Thừa luận (zh. 攝大乘論, sa. mahāyānasaṃgraha), Du-già sư địa luận (zh. 瑜伽師地論, sa. yogācārabhūmi-śāstra). Giáo lý Duy thức cũng được trình bày rõ trong kinh Giải thâm mật (sa. saṃdhinirmocana-sūtra) và kinh Thắng Man (sa. śrīmālā-sūtra).

Nhiếp Đại Thừa luận ghi:

“Các (đối tượng của) thức ấy đều do (ý) thức tạo nên vì vốn (ngoài tâm) không có cảnh trần nào cả. Chúng chỉ như mộng”..

Duy thuc Tong: Đây là một trong hai trường phái chính của Phật giáo Đại Thừa do hai Đại sư Vô Trước(zh. 無著, sa. asaṅga) và người em là Thế Thân (zh. 世親, sa. vasubandhu) sáng lập. Tương truyền rằng, chính Ứng thân (Tam thân) của Bồ Tát Di-lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya) khởi xướng trường phái này ở thế kỉ thứ 4 tay lich. Các đại biểu khác của phái này là Bandhusri (Thân Thắng), Citrabhàna (Hỏa Biện), Gunamati (Ðức Tuệ), Dignàga (Trần Na), Sthiramati (An Tuệ), Dharmakīrti (Pháp Xứng, học trò của Dignàga), Silabhadra (Giới Hiền, học trò của Dharmapàla). Silabhadra tuyên bố rằng giáo nghĩa của Vô Trướcvà Thế Thân là “trung đạo giáo”, là cao hơn giáo nghĩa Nguyên Thủy (Phật giáo Nguyên Thủy) và “không giáo” của Long Thọ.

Khi sư Huyền Trang từ Ấn Độ trở về và phiên dịch các bộ luận chính của Duy thức tông ra tiếng Hán, phái Pháp tướng tông (phái tìm hiểu bản tính và hình dạng của các pháp) hình thành ở Trung Quốc và lan tỏa ra một số nước Đông Á.

Phân Tâm Học: Phân Tâm Học là một chuyên ngành của tâm lý học, là một tập hợp các lý thuyết và kỹ thuật trị liệu liên quan đến việc nghiên cứu tâm trí vô thức, cùng tạo thành một phương pháp điều trị các rối loạn tâm thần, một phương pháp lâm sàng để điều trị bệnh lý tâm thần thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và nhà tâm lý học. Ngành học được thành lập vào đầu những năm 1890 bởi nhà thần kinh học người Áo Sigmund Freud, người đã giữ lại thuật ngữ “psychoanalysis” cho trường phái tư tưởng của riêng mình, và một phần xuất phát từ công trình lâm sàng của Josef Breuer và những người khác. Phân Tâm Học sau đó được phát triển theo nhiều hướng khác nhau, chủ yếu là bởi các sinh viên của Freud, chẳng hạn như Alfred Adler và cộng sự của ông, Carl Gustav Jung, cũng như bởi các nhà tư tưởng Freud mới, như Erich Fromm, Karen Horney, và Harry Stack Sullivan. Phân Tâm Học cho rằng con người có phần thức như một tảng băng. Phần nỗi trên mặt biển là nhỏ chóp bu là ý thức. Phần chìm kế đó to lớn là tiềm thức. Còn lại phần to lớn sâu rộng dưới tảng băng là vô thức. Nơi đây là có đạo đức, có ngã ego, có vô ký không thiện không ác. Phần vô thức nầy kiểm soát hết phần tiềm thức và ý thức. Phần đạo đức gọi là superego, phần ngã cái tôi là phần ego và phần ID là vô ký không thiện không ác. Nhìn chung người ta so sánh Phân Tâm Học với Duy Thức Luận thì thực số 7 Mạc Na Thức tương ứng với tiềm thức và Tàng Thức tương ứng với Vô thức. Nhưng nhiều người không đồng ý điều so sánh nầy.

Tâm lý học theo nguyên thủy

Tâm lý học Phật giáo qua giáo lý Nguyên thuỷ là tâm lý học ứng dụng vào thực tiển của đời sống chứ không phải là những lý luận khô khan, siêu hình, mục đích là :

– Cung cấp phương pháp nhận thức về con người chính mình.- Tìm cách thay đổi tình trạng đau khổ do rối loạn tâm lý .- Giúp con người định hướng tư duy và hành động để đem đến sự chân thiện cho đời sống .- Giúp con người đi sâu vào đời sống nội tâm để giải phóng những ức chế tâm lý, những kết tụ của các năng lượng khổ đau và vô minh. Xét về Nguyên Thủy căn bản là Tứ diệu Đế, 12 nhân duyên và Ngũ uẩn.

– Tứ Diệu Đế: 4 đạo đế có khổ đế và tập đế, diệt đế, đạo đế. Tâm lý học áp dụng là hiểu thấu khổ đế là tham sân si là lậu hoặc để diệt đế bằng đạo đế là Bát Chánh đạo. Tức là đoạn trừ tâm lý bất thiện và phát triển tâm lý thiện chính là đạo đức học và giải thoát học.

-12 nhân duyên. Từ Vô minh sinh Hành, như vậy duyên sanh theo chiều thời gian, còn có chiều không gian cho 12 bước sinh khởi. Chú ý đến Vô minh, Hành rồi Thức và Thọ, Ái, Thủ, là mắc xít cốt tủy của nhân duyên. Tuy là kể ra 12 bước tiếp nối nhưng thật ra chúng xảy ra cùng một sắc na nhanh và như là cùng một lúc. Tâm lý học áp dụng là sự cảm thọ với Ái Thủ là điều căn bản của sự Khổ, và thức là điều đưa đến cái ngã cái tôi mà duy thức sau này đào sâu vào gọi là Mạc Na Thức là thức chấp thủ ích kỷ sau chữ Ái là động lực vô minh. Tâm lý học áp dụng vì con người cần sống hạnh phúc. Mà hạnh phúc và niềm bất an thường đi đôi đưa đến tâm lý khủng hoảng bị áp lực hay chán chường thất vọng. Hoc Phật pháp là để mưu tìm hạnh phúc trong hiện tại và kiếp sau. Nên hiểu rõ Tứ Diệu Đế 12 nhân duyên và ngủ uẩn để giải quyết trực tiếp khổ và diệt khổ.

– Ngũ uẩn. Tâm lý áp dụng vào ngũ uẩn rất quan trọng vì con người hạnh phúc nhất là không còn sợ chết. Mà hiểu rõ ngũ uẩn và học cách trả ngũ uẩn về cho ngũ uẩn trong hư không là điều căn bản của hạnh phúc không sợ chết. Vật lý là 5 uẩn và tâm lý là cảm giác, tri giác, ý chí và nhận thức là 4 khía cạnh tâm lý. Vị trí 4 yếu tố tâm lý nầy tùy theo chiều thời gian hay không gian mà tìm hiểu. Thời gian thì cảm giác có trước rồi kế đến tri giác, ý chí và cuối cùng nhận thức. Về không gian thì cảm giác ở phần ngoài đi vào trong là tri giác ý chí và thức đi vào sâu đáy. Chúng ta gom sắc và 4 uẩn còn lại là tâm thì vật lý và tâm lý là luôn luôn kết hợp là một bất khả phân ra. Khi chúng ta chú tâm vào cảm giác thì 4 phần còn lại hiện ra ngay là vật lý (sắc) tri giác ý chí nhận thức. Sống hạnh phúc là chủ tâm vào cảm giác nên tác dụng tích cực vào dòng tâm thức là đây.

Tri giác là biết đối tượng ngoài hay trong là kinh nghiệm, kinh nghiệm là biết cái gì đã có và đang có đối chiếu với cảm giác. Có khi tri giác có trước có khi có sau cảm giác. Thí dụ cảm giác khi đụng chạm đối tượng có trước rồi tri giác sướng khổ có sau hay ngược lại do tri giác có trước biết sướng khổ mà thực hiện đạt cảm giác sướng khổ có sau. Việc nầy liên quan đến tạo nghiệp là vậy. Tâm lý học áp dụng về cảm giác và tri giác dựa vào nhau có cái mạnh có cái yếu tùy theo điều kiện.

Yếu tố thứ 3 là Hành là nguồn gốc tạo nghiệp do thân khẩu ý. Hành là tâm lý mạnh nhất xác định có chủ ý quyết định như ham muốn, giận dữ, thương ghét tạo ra hậu quả là nghiệp nên Hành là động lực sâu kín vận động của hệ tâm lý theo xu hướng tích trữ, sâu kín mà ý thức khó mà kiểm soát được vì chúng là bản năng là tự phát. Vì thế Hành là tâm lý cá nhân không ai giống ai.

Tâm lý thú 4 là Thức. Thức là bản chất của tâm lý học điều hành cảm giác tri giác và ý chí. Vì thức là bản chất còn các loại khác là hiện tượng tâm lý mà thôi. Nhận biết đối tượng là do thức nên còn gọi là tâm vương còn các hiện tượng tâm lý là tâm sở. Nhờ có thức mà cả hiện tượng tâm lý mới thành hình. Trong tâm lý học thường chia ra bản chất và hiện tượng. Cả hai đều luôn luôn đi kèm nhau gọi là tâm lý và vật lý, chúng không có một chủ thể độc lập riêng biệt nào vì thế nó liên hệ chằng chịt lẫn nhau đưa đến khổ vô thường vô ngã. Đúc kết Phật giáo Nguyên Thủy là tâm lý học thực tiễn áp dụng thực tại, giải quyết trực tiếp khổ vô thường vô ngã để giải thoát sinh tử luân hồi tìm sự hạnh phúc hiện tại và tương lai kiếp sau. Vì vậy tâm lý học Nguyên Thủy là đơn giản trực tiếp và thực hành với cảm giác tri giác ý chí và thức, với tiêu chỉ là không làm điều ác, phát triển làm điều thiện giữ tâm ý trong sạch. Đó là chân lý của hạnh phúc.

Tâm lý học qua các luận tạng.

– Vi Diệu Pháp. Là một tạng luận theo Phật giáo Nguyên Thủy do Xá Lợi Phất giảng lời Phật giảng trên cõi trời Đâu Lợi cho mẹ ngài. Còn có tên là A tỳ Đàm, A tỳ Đạt ma, Thắng Pháp thuộc bộ phái Thượng tọa bộ. Xin xem bài viết: Tôi học tạng Vi Diệu Pháp cùng tác giả.

– Duy Thức Luận. Trước khi có Duy Thức Luận thì có Câu xá luận, cả hai đều do Thế Thân cùng người anh là Vô Trước soạn thảo vào thế kỷ thứ 5, sau rất xa Vi Diệu Pháp và thuộc Nhất thiết bộ còn Vi Diệu Pháp thuộc Thượng Tọa bộ. Theo Hòa Thượng Thích Viên Giác Duy Thức luận tóm lược như sau:

CÂU XÁ LUẬN : ( Abhidharma- Kosa )

Câu xá luận do Ngài Thế Thân ( Vasubhandhu ) soạn vào đầu thế kỷ thứ 5 , khá trễ so với Thắng pháp . Câu xá luận là bộ luận đúc kết tư tưởng của các luận thư thuộc bộ phái Nhất thiết hữu bộ , một bộ phái có ảnh hưởng lớn đối với nền văn học Phật giáo .

Dựa trên giáo lý Tứ Đế, năm uẩn , mười hai xứ , mười tám giới , Câu xá luận thiết lập hệ thống luận lý cuả mình :” Ngã không pháp hữu”.

Các pháp được phân biệt theo Câu xá luận thành 5 lãnh vực : Sắc pháp, tâm vương , tâm sở, tâm bất tương ưng và vô vi pháp .

. Sắc pháp có 11 : gồm 5 giác quan , 5 đối tượng của giác quan , và vô biểu sắc .

 . Tâm vương : là khả năng nhận thức , chỉ có một ( bao gồm cả 6 thức ) .

 . Tâm sở : các hiện tượng tâm lý gồm 46 pháp .

 . Tâm bất tương ưng hành có 14 : là những pháp tạo tác từ sắc và tâm .

 . Vô vi pháp có 3 : là những pháp không có điều kiện , gồm Trạch diệt vô vi, Phi trạch diệt vô vi , và Hư không vô vi .

Như vậy nói vắn tắt các pháp có 2 : Một là hữu vi . Hai là vô vi . Năm uẩn bao hàm hết 72 pháp hữu vi : Sắc 11 , Thọ 1 , Tưởng 1 , Hành 58 , Thức 1 ( tâm vương ) .

Về mặt tính chất cũng phân chia tâm lý theo các lãnh vực khác nhau :

. Đại địa pháp có 10 : tương đương với biến hành tâm sở .

. Đại thiện địa pháp có 10 : tức là các tâm lý tốt đẹp , hiền thiện .

. Đại phiền não có 6 : tương đương với các căn bản phiền não trong Duy thức và bất thiện tâm sở của Thắng pháp .

. Đại bất thiện có 2 : tâm lý bất thiện phổ biến như vô tàm , vô quý .

. Tiểu phiền não có 10 : tương đương với Tuỳ phiền não .

. Bất định pháp có 8 : là những tâm lý không định rõ là thiện hay ác .

 DUY THỨC HỌC :

Hệ thống Duy thức thuộc Đại Thừa , nhưng do Ngài Thế Thân phát triển và hoàn chỉnh nên phân tích tâm lý vẫn dựa trên cơ sở Câu xá luận , chỉ có sự khác biệt là sáng tạo thêm 2 thức là thức thứ 7 ( Mạt na ) và thức thứ 8 ( A lại da ). Duy thức coi thức A lại da là thức căn bản .

Các pháp được phân thành 5 lãnh vực giống như Câu xá , gồm có :

. Sắc pháp có 11 .

. Tâm vương có 8 .

. Tâm sở có 51 .

. Tâm bật tương ưng hành có 24 .

. Vô vi pháp có 6 .

Tính chất khác nhau của hiện tượng tâm lý được chia ra 5 nhóm :

. Biến hành có 5 .

. Biệt cảnh có 5 .

. Thiện tâm có 11 .

. Căn bản bất thiện có 6 .

. Tuỳ phiền não có 20 .

. Bất định có 4 .

Sự khác biệt giữa vi diệu pháp và duy thức luận

 So sánh với Thắng pháp (Vi Diệu Pháp) và Câu xá luận, Duy thức có những điểm tương đồng và dị biệt như sau: 

Tâm vương : Duy thức có 8 , Câu xá có 1 ( bao gồm 6 thức ) Thắng pháp có 89 ( hay 121 ) Câu xá cho là một vì nhìn về tâm vương một cách tổng quát , còn Thắng pháp thì nhìn một cách chi tiết . Riêng đối với Duy thức tăng thêm 2 tâm vương Mạt na và A lại da , bởi lẽ :

1. Mạt na :

Ý thức hoạt động mặt nổi với các đối tượng bên ngoài hay bên trong, và có lúc Ý thức không hoạt động như trường hợp ngũ say, chết giấc . Vậy phải có thức tồn tại liên tục làm nền tảng cho Ý thức hoạt động khi đủ điều kiện (như thức dậy ) . Thứ đến thức làm nền tảng ấy phải có những tính chất gần gũi với Ý thức và ít nhất cũng phải có những dấu hiệu để nói lên sự có mặt của nó.

Thức Mạt na sẽ giải quyết 2 vấn đề trên. Đối với vấn đề làm chổ dựa cho Ý thức thì Mạt na còn có cái tên khác là Ý căn (căn cứ của ý thức ) , Từ ngữ Ý là dịch từ Manar mà ra . Luận Câu xá đã giải quyết vấn đề chổ dựa củaÝ thức là Ý căn, gọi Ý căn là tâm vương . Ý căn không chỉ làchổ dựa của Ý thức mà còn là chổ dựa của 5 thức cảm giác (nhãn thức… ) Ý căn có 2 khả năng: Một là làm nối tiếp sinh mạng. Hai là tự tại vận hành dẫn dắt chúng sinh đi vào lục đạo. Khái niệm về ý căn là phát triển rộng hơn từ khái niệm Hữu phần thức ( Bhavanga ) của Thắng pháp , đến Duy thức thì Ý căn được chuyển mình thêm một bước thành Mạt na , nó mang thêm chức năng mới , đó là năng lực chấp ngã .

Chấp ngã hay là bản năng tự vệ nằm sâu trong tiềm thức của con người nhưng nó cũng biểu hiện rõ nơi các hiện tượng tâm lý : Tính cố chấp , ngã mạn , bảo thủ , vướng mắc … chấp ngã là dấu hiệu của thức Mạt na , và chấp ngã là cái tồn tại liên tục và tức thời .

2. A lại da:

Nếu Ý thức là hoạt động tâm lý mặt nổi và Mạt na là căn cứ của ý thức với tính chất chấp ngã. Vậy có cái ngã nào cho Mạt na chấp thủ và có cái gì lưu trữ toàn bộ hoạt động của than, khẩu, ý và sự vận động của nhân quả , nghiệp báo như thế nào ? Thức A lại da là một năng lực bảo tồn tất cả mọi năng lực của sự tồn tại. A lại da là thức tổng thể và rất khó nhận thức Thành lập thức thứ 8 Duy thức mở ra được lối thoát cho hệ thống tâm lý học Phật giáo – Vấn đề Niết bàn – vô vi :

Vi Dieu Phap đưa ra 2 pháp Niết bàn là Hữu dư y Niết bàn và Vô dư y Niết bàn. Câu xá luận thì chia thành 3 pháp vô vi : Hư không vô vi, Trạch diệt vô vi, và Phi trạch diệt vô vi .

Hư không vô vi: Hư không, gọi là vô ngại, tính không chướng ngại vật khác và không có vật nào chướng ngại mình, hư không vô vi là thể tánh của mọi vật phi nhân duyên .

Trạch diệt vô vi: Trí tuệ giản trạch đoạn trừ lậu hoặc thành tựu Niết bàn . Niết bàn ấy phi nhân duyên.

Phi trạch diệt vô vi: các pháp không đủ duyên nên không tồn tại , không tồn tại nên không huỷ diệt. Nó không được trí tuệ giản trạch nên gọi là phi trạch diệt .

Như vậy Câu xá đưa vào hư không và phi trạch diệt, còn trạch diệt vô vi tương đương với Niết bàn.

Duy thức tăng thêm 3 pháp vô vi là: Bất động diệt vô vi, là trạng thái bất động của thiền thứ tư. Thọ tưởng diệt vô vi, là định diệt thọ tưởng của vị A La Hán, và chân như vô vi là pháp chân thật, là Niết bàn .

Tuỳ theo quan điểm mà pháp vô vi tăng hay giảm nhưng điều chung nhất đều coi Niết bàn là pháp vô vi.

Các sự khác biệt không phải là đối kháng, ngoài ra Sắc pháp và Tâm sở không khác nhau mấy, phần lớn là tương đồng.

6. KẾT LUẬN:

So sánh sự khác biệt giữa Vi Diệu Pháp và Duy Thức Luận khác nhau về thời gian, người giảng và xuất xứ, một bên là Nguyên Thủy một bên là Đại Thừa. Sự khác biệt nhau là số lượng, thêm bớt tâm và thức. Duy thức thêm thức số 7 Mạc Na Thức và số 8 A lại Da thức. Phần Niết Bàn khác nhau hoàn toàn. Chúng ta rút ra bài học này được cốt tủy lợi ích gì? Tu tập cả hai đều lấy Tâm làm cốt lõi và có tâm vương và Tâm sở. Vi Diệu Pháp cố gắng kết nối Tâm vương Tâm sở vào Tứ Diệu Đế 12 nhân duyên và ngủ uẩn với khía cạnh thực tiễn và giới luật. Học Vi Diệu Pháp chúng ta biết đâu là tâm thiện để phát huy, đâu là tâm ác để dừng lại huỷ bỏ. Đâu là cơ bản của tâm theo Tứ Diệu Đế và ngủ uẩn 12 nhân duyên để mà tận diệt lậu hoặc tham sân si gây khổ. Đâu là con đường đi đến hạnh phúc thực tế trong cuộc sống qua các tâm vương và tâm sở với tính chất của chúng. Về hình thức và cơ cấu Vi Diệu Pháp và Duy Thức Học gần giống nhau nhưng về áp dụng triết lý tâm lý học thì khác nhau rất xa. Một bên là Nguyên Thủy áp dụng thực tiễn đời sống bằng biết tâm thiện tâm ác. Một bên là biết triết lý căn bản của tâm thiện tâm ác và sự biến đổi vận hành của chúng theo nghiệp và theo nguyện lực để đầu thai kiếp sau của Đại Thừa. Vi Diệu Pháp thực hành như là giới luật ngăn cấm chặt đứt diệt bỏ thân khẩu ý khi chúng ló hiện ra. Về Đại Thừa Duy Thức Luận thì đi xa hơn nhiều. Thức số 7 là Mạc Na là thức về cái Tôi ngả chấp khi sinh ra đã có hiện hữu. Thức nầy trung chuyển giữa thức số 6 và thức số 8 Tàng Thức trữ lại các chủng tử do ý thức đi vào, cộng thêm cái ngã mà thành. Chúng cũng giống nhau về thiện ác hay vô ký hay đạo pháp tu tập tàng trữ thành từng tầng do huân tập chín mùi từng sắc na qua bao nhiêu kiếp. Tầng tâm thức này chính là năng lượng thành một lực gọi là nghiệp lực và nguyện lực.

Năng lượng này sẽ bị hút theo quy luật positive hút negative vật lý lượng tử trong vũ trụ mà hình thành sự đầu thai tái sinh theo đó thức số 7 là cầu nối với thức số 8 đi đầu thai. Theo đó tu học thức số 7 là cái tôi cái ngã thì kiểm tra kiềm chế nó khi hiểu sự vô ngã của nhân và vô ngã của pháp. Duy Thức Luận còn có 3 tự tánh là biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật là kết luận của Duy Thức Luận. Kết luận nầy phù hợp với Bát Nhã Tánh Không đưa đến Chân không diệu hữu. Viên thành thật là cái hữu chân thật viên mãn chính là Chân như Phật tánh mà Đại Thừa xiển dương do Bồ Tát Mã minh trong Đại Thừa khởi tín luận. Từ khi có Duy Thức Luận ra đời là phát triển sâu rộng về Tâm thức thì các kinh Đại Thừa đều nói về tâm là điều phục tâm, thanh tịnh tâm, nhất thiếc duy tâm tạo qua các kinh Kim Cang, Hoa Nghiêm Lăng Nghiêm, Lăng Già ,Pháp Hoa,  Niết Bàn… Tóm lại tuy hình thức cơ cấu vật lý của hai tạng Vi Diệu Pháp và Duy Thức Luận đều gần giong nhau nhưng tư duy triết lý áp dụng tu tập khác nhau rất xa. Một bên Nguyên Thủy đi về hiện tượng còn một bên đi về bản thể. Đại Thừa có Tánh Không và Duy Thức làm nền tảng cho các kinh các luận các phép tu tập mang nặng triết lý tâm lý học, để lấy đó làm cội nguồn của tri kiến Phật, có biết về cội nguồn thi tánh giác loé ra dễ dàng hơn, ngộ đạo thành đạt. Nguyên Thủy và Đại Thừa đều cùng chung một mực địch giải thoát, chỉ khác nhau về thực tiễn và triết lý, về hiện tượng với bản thể, về tâm lý học ứng dụng khác nhau do lối tư duy quán chiếu khác nhau. Diễn đạt sự khác nhau này như hai lối đi, một bên từ lá cây đi dần xuống rể cây và một bên là rể cây đi lần ra lá cây. Hiện tượng đi dần đến bản thể và ngược lại. Chúng ta học hai tạng Vi Diệu Pháp và Duy Thức Luận để nắm biết kỹ hai lề lối khác nhau này mà quán chiếu trong lúc thiền định. Tu theo Vi Diệu Pháp chúng ta quán uẩn Hành mỗi ngày gồm thân khẩu ý vận hành theo tâm thiện ác và vô ký không thiện không ác, để cắt bỏ dừng lại hay sám hối nếu đã làm. Tâm thiện ác vô ký này có gần 300 tên loại khác nhau. Tu theo Duy Thức Luận thì chúng ta thiền định quán chiếu A lại Da thức, nơi đó các chủng tử đã lâu đời kiếp, sâu dầy thành từng tầng tâm thức bao gồm thiện ác vô ký, đồng thời quán các chủng tử mới trong hiện tại hằng sắc na đi vào Tàng Thức này. Đồng thời cấy vào Tàng Thức chủng tử tu tập Phật dạy mỗi sắc na theo Đại Thừa hay niệm Phật A Di đà, các chủng tử này sẽ lập thành từng tầng với đầy đủ năng lượng (energy). Tất cả sẽ thành một nghiệp lực, một nguyện lực, một tu tập lực để dẫn ta đi đầu thai kiếp sau hay về cõi Tịnh Độ học tập tiếp hay giải thoát được luân hồi. Vật lý lượng tử ngày nay cho rằng vũ trụ con người đều dưới 2 dạng: dạng hạt và dạng sóng. Dạng hạt là có hình tướng sờ thấy được còn dạng sóng là năng lượng có tần số cuờng độ và năng lượng. Khi ta sống thì dạng sóng đó là tụ tập ở não bộ của ý thức và khi ta chết thì nó tàng trữ trong A lại Da thức để đi đầu thai. Tư duy nầy hợp lý với Duy Thức Luận và Vi Diệu Pháp vì đó là Tâm.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Tham khảo: Hòa thượng Thích Viên Giác về Tâm Lý Học Phật Giáo, Tỳ kheo Giác Chánh về Luận Tạng Vi Diệu Pháp. Wikipedia.

Phổ Tấn

source https://www.niemphat.vn/su-khac-biet-giua-vi-dieu-phap-va-duy-thuc-luan/

Khái luận về tu tập

Các đạo hữu thân mến,

Cả năm nay bịnh dịch làm tôi có nhiều thời gian để ngồi thiền tư duy về lời Phật dạy. Tôi mạn phép chia sẻ những tư duy của mình cùng các bạn.

Phật dạy rằng chúng sinh có khổ và chỉ ra con đường diệt khổ. Đây là một lời dạy trực tiếp giải quyết vấn đề. Vấn đề đặt ra là Khổ và chỉ cách diệt khổ cho hết khổ. Cách đó là Bát Chánh Đạo để diệt tham sân si lậu hoặc. Rồi từ Bát Chánh Đạo là phân biệt 8 con đường chánh của Phật dạy với đường tà do cái ngã của ta đòi hỏi. Như vậy là diệt khổ là biết chánh và tà, biết vô ngã là chánh còn ngã mạn cái tôi là tà là vọng. Khi đó đi đến Thất Bồ Đề Phần là 7 cái tuệ giác đạt được diệt trừ lậu hoặc. Có tuệ giác là đạt được ngộ đạo. Nhìn chung đạo Nguyên Thủy là đi từ ngọn từ chiếc lá vô thân và xuống rễ cây. Chiếc lá là khổ vô thân cây là Bát Chánh Đạo là phân biệt lời Phật dạy là chánh còn cái Tôi dạy là tà. Rồi từ Bát Chánh Đạo đi đến Thất Bồ Đề Phần là 7 cái tuệ giác có phần thứ 7 là Thất Giác Chi là 7 bước để biết sáng suốt là ngộ đạo. Rễ cây chính là Thất Giác Chi.

Khái luận về tu tập

Bây giờ tôi tu theo Đại Thừa. Tôi đi từ gốc ra ngọn là chiếc lá cây. Đầu tiên là tôi ngồi thiền đạt được định tuệ. Tôi ráng tìm cách ngồi thiền theo bất cứ lối thiền nào để đạt được định tuệ. Trong định có tuệ và trong tuệ có định. Không phân biệt phải có định mới ra tuệ như ngồi thiền Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ của Nguyên Thủy là phải đạt định theo thiền chỉ rồi mới bắt đầu thiền quán là quán chiếu ra tuệ giác như Thất Giác Chi. Đại Thừa thì định tuệ là một là nhất như. Khi ta định thì tuệ loé ra , định một chút thôi là tuệ giác loé ra vì tánh giác đã có sẵn trong ta rồi chỉ cần định một chút là tánh giác loé ra, giác ra một chút thì nó làm cho định cũng cố vững bền tăng lên thêm một chút và có định thêm một chút đó tạo tuệ thêm lớn ra và xoay vòng tròn định tuệ tuệ định là thiền quán . Khi có tuệ giác rồi thì nhìn ra thật tướng vạn pháp. Pháp là chính nó không có gì ngoài nó là như thị là vô ngã không có tự tánh không tự nhiên mà có là do duyên giả hợp mà thành. Pháp vô ngã là vậy. Từ đó ta quán đến Nhân vô ngã là cái tôi cũng vô ngã. Như thế là ta đi từ gốc rễ cây đến thân cây. Nhân và pháp vô ngã rồi là ta nhìn ra chánh tà như hai mặt của bàn tay ta, trong chánh có tà và ngược lại. Khi nhìn ra cái tà tức là do tôi nói đưa ra thì tự khắc biết cái chánh cũng từ trong cái tà đó mà có. Một sắc na biết tà là một sắc na biết chánh vì chánh có từ trong cái tà mà ra. Cái do tôi do ngã tôi mà có là tà thì cái như thị các pháp là chánh. Khi biết chánh tà là ta biết đúng sai lời Phật dạy tức là lời Phật là chánh ngoài ra cái tôi dạy là tà. Như vậy là ta đi đến Bát Chánh Đạo. Tức là thân cây. Rồi từ chánh tà ta nhìn ra khổ vô minh tham sân si và tiêu diệt chúng tức là lá cây.

Tóm lại hai con đường Nguyên Thủy và Đại Thừa đều đi đến cùng một mục đích và cùng một lối đi. Chỉ khác nhau là Đại Thừa đi từ rể ra lá cây, vì nó chứa đựng triết lý của đạo Phật còn Nguyên Thủy là đi từ lá cây vào rễ cây vì nó là thực hành là thực tiễn đời sống. Triết lý là đặt nặng tư duy phân tích phán đoán còn thực hành là đặt nặng về giới định tuệ lấy giới làm kim chỉ nam đi trước để đạt định rồi từ định mới sinh tuệ giác. Ngay cả thiền để tu tập thì Nguyên Thủy là Tứ Niệm Xứ là tuần tự 4 bước thiền chỉ rồi đến thiền quán. Còn Đại Thừa thì thiền là lấy vô niệm lấy tánh không mà quán chiếu để đi đến tuệ giác thì không bắt buộc 4 bước gì hết vì định và tuệ nhất như. Cũng dùng thiền để tu tập mà khác nhau chỉ là vậy. Một bên là đi từ hiện tượng vô bản chất còn một bên đi từ bản chất ra hiện tượng. Chúng ta đều chung một mục tiêu và tu tập đạt cùng chung một kết quả. Không có cái nào đúng đắn rốt ráo hơn cái nào. Không nên cho là con đường ta đi là đúng đắn hay nhất và phê phán con đường ngược lại. Nguyên Thủy thì nhân vô ngã trước còn Đại Thừa thi pháp vô ngã trước rồi đến nhân vô ngã. Tóm lại chúng ta hòa hợp hai con đường bằng cách tu tập lấy Nguyên Thủy làm cốt tủy để giảng rộng tư duy sâu xa bằng Đại Thừa. Cũng lấy kinh Pháp cú Nguyên Thủy mà giảng rộng lấy ý căn mà tu tập là Đại Thừa lấy duy thức học , lấy tâm mà tu tập.

Bạn thân,

Kết luận là hòa hợp Nguyên Thủy và Đại Thừa mà tu tập. Lấy tư duy hay thực tế đều là đúng đắn không cần so sánh mà cần nhất chúng ta thích hợp lối tu nào do trình độ căn cơ của chúng ta. Có người không thích tư duy triết lý thì thực hành thực tế thì theo Nguyên Thuỷ.  Riêng tu Tịnh Độ là sao? Tịnh Độ là Đại Thừa, tức là tu lấy Tâm làm chính. Lấy Bồ Tát Hạnh làm chính. Như vậy thay vì ngồi thiền quán chiếu đạt định tuệ nhất như thì tụng nam mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn là đi vào cảnh giới định tuệ nhất như hòa mình vào Phật A di Đà. Khi tụng kinh Mô Phật mà hòa nhập cái ta vào Phật A Di Đà thì vô ngã cũng đạt và vô ngã pháp cùng đạt. Dồn hết năng lượng của cơ thể vào sự hoà nhập năng lượng của Phật Di Đà là đưa ta vào quốc độ của Phật. Phật A Di Đà hay Phật thích ca hay các vị Phật khác đều là một Phật tánh. Quốc độ của họ khác nhau là tên danh xưng mà thôi. Tiêu chuẩn của tu tập chúng ta là lấy khoa học làm nền nhất là phân tâm học làm căn bản để hiểu duy thức luận, lấy vật lý lượng tử làm chính để hiểu về vũ trụ quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Lấy Nguyên Thủy làm căn bản để giảng rộng Đại Thừa triết lý sâu xa mà học đạo Phật. Thí dụ Tánh không thì theo Nguyên Thủy thì tánh không là lý duyên khởi nên nhân vô ngã, còn theo Đại Thừa tánh không là do lý duyên khởi mà có nhân vô ngã và pháp vô ngã.  Đại Thừa có tâm từ bi Bồ Tát Hạnh. Đạo Phật cần có hai đôi cánh của chim đại bàng cất bay cao là từ bi và trí tuệ. Tu Đại Thừa Tịnh Độ lấy tâm từ bi Bồ Tát Hạnh tu phước làm cơ bản mà xem nhẹ tuệ giác vì cho rằng khi về cõi Tịnh Độ sẽ tu tập đạt tuệ giác. Tu Nguyên Thuỷ là lấy tuệ giác làm chính mà xem nhẹ từ bi Bồ Tát Hạnh. 

Còn Thiền tông thì sao? Cách nay 1000 năm Thiền tông phát xuất từ Trung Hoa du nhập từ Ấn Độ do Bồ Đề Đạt Ma chỉ dạy. Thiền tông đi được 6 đời tổ tông phái thì hết còn tiếp nối tổ tông nữa mà tiếp nối theo kế thừa mà thôi. Tổ thứ 6 là Lục tổ Huệ năng là chấm dứt. Các kế thừa như Nguyệt Khê, Lâm tế Đường, Tào Động và tiếp theo như tại ViệtNam Trúc lâm Yên tử thì không còn gọi là Tổ nữa. Thiền tông là Đại Thừa cũng áp dụng đi từ gốc ra ngọn. Có một đặc điểm là Thiền tông từ Lục tổ cho rằng tánh giác có sẵn trong chúng sinh chỉ cần vén vô minh thì tánh giác lộ ra như mây tan thì trăng sáng tỏ tu theo phép vô niệm. Chính vì thể không cần kinh luận học chi nhiều mà chỉ cần một kinh như Bát Nhã Tâm Kinh chỉ có 260 chữ là tu tập đủ rồi gọi là bất lập văn tự kiến tánh thành Phật. Phong trào lên cao vì rất dễ áp dụng và không khó nhọc không đòi hỏi nhiều. Phong trào bây giờ đang đi xuống vì kết quả sau vài trăm năm nó không có gì là chứng minh hiệu quả. Chứng ngộ không rõ ràng chỉ có thầy chứng ngộ cho trò nên đưa đến sự chứng ngộ đại trà hay phe cánh. Tánh giác được hiểu như là bất khả tương nghị không thể luận bàn rất trừu tượng. Vì kết hợp với Lão tử bên Trung Hoa nên thiền tông càng ngày càng yếu dần đi. Kết hợp bắc tông và nam tong đưa ra đốn ngộ tiệm tu, thiền công án, thiền chánh niệm hay thiền tịnh song tu đều là những sáng kiến của các vị thiện trí thức đời nay. Thiền chỉ là phương tiện để đi đến ngộ đạo chứ thiền không phải là cứu cánh là chân như là chân lý ngộ đạo. Ngộ đạo là đốn ngộ và tiệm ngộ. Có cái cần đốn ngộ và có cái cần tiệm ngộ. Kinh Phật là kiến văn giác tri của ý thức phận biệt cần có để cấy vào tàng thức các chủng tử của Phật để rồi nhờ thiền định mà bỏ đi phân tích và cái tôi ngả mạn để trực giác chân như là kiến tánh là tri kiến Phật.

Nam mô Thích ca Mâu ni Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Phổ Tấn

source https://www.niemphat.vn/khai-luan-ve-tu-tap/

Những stt hay về cuộc sống giúp bạn nhận ra chân lý cuộc đời

Stt hay là những câu nói ngắn gọn nhưng vô cùng ý nghĩa mang tính trải nghiệm cuộc sống. Đó có thể là câu nói của những bậc trí, bậc giác ngộ, những người nổi tiếng đã trải nghiệm và cảm nhận được bản chất cuộc sống. Có những câu stt hay nhưng khuyết danh do tác giả không muốn thể hiện tên tuổi của mình.

Cuộc sống mưu sinh hiện đại ngày nay với biết bao cảm xúc hỉ – nộ – ái – ố – tham – sân – si, rất nhiều sự việc xảy ra mà chúng ta không thể lường trước và cũng không bao giờ thuận theo ý mình. Để làm chủ bản thân và kiềm chế cảm xúc các bạn phải ngộ ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống để tâm trí thanh tịnh và vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Những stt hay về cuộc sống, stt hay về tình yêu này đã giúp cho rất nhiều người hiểu được ý nghĩa cuộc sống, giác ngộ chân lý cuộc đời, có thêm nhiều nghị lực sống và sống an lạc, hạnh phúc, sống có ý nghĩa hơn. Hãy cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ những stt hay này với người thân của bạn nhé.

stt hay về cuộc sống
STT hay về cuộc sống: Khi ta nằm xuống….Những gì ta xài….đã mất. Những gì ta để lại….người khác xài. Ta chỉ đem theo được …những gì ta đã cho.

40 stt hay về cuộc sống qua những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Những stt hay này là những lời dạy vô cùng quý giá của Đức Đạt Lai Lạt Ma, phản ảnh được một phần nào tư tưởng của một con người rất lớn, một con người khác thường giữa thế giới nhiễu nhương ngày nay. Các lời khuyên của Ngài không những vượt ra khỏi biên giới của một tôn giáo mà còn mở ra cho nhân loại cả một hướng đi mới: 108 lời dạy thực tiễn của Đức Đạt Lai Lạt Ma

 1. Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo nên một sự khác biệt, thì bạn hãy thử ngủ với 1 con muỗi.
 2. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có. Hạnh phúc đến từ chính hành động của bạn.
 3. Trong tình yêu không có sự phán xét.
 4. Tôn giáo của tôi thật ra rất đơn giản. Tôn giáo của tôi chính là tình yêu thương.
 5. Ở Tây Tạng có câu nói: Bi kịch cần được tận dụng như là nguồn sức mạnh. Dù bạn gặp phải khó khăn gì, dù nỗi đau ấy có lớn đến đâu, nếu chúng ta mất hy vọng thì đó mới là bi kịch thực sự.
 6. Hãy nhớ mối quan hệ tốt đẹp nhất là khi tình yêu vượt qua nhu cầu.
 7. Mỗi ngày, khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng mình thật may mắn vì vẫn còn sống một cuộc sống quý giá của con người và mình sẽ không phí hoài nó.

Mình sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, yêu thương mọi người và đạt được những thành tựu vì lợi ích của nhân loại.

Mình sẽ luôn nghĩ tốt về người khác và không nổi giận với họ. Mình sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho người khác nhiều nhất có thể.

 1. Bạn hãy nhớ rằng, sự im lặng đôi khi là câu trả lời tuyệt vời nhất.
 2. Người nào nắm rõ luật thì mới có thể phạm luật tốt được.
 3. Hãy chọn cách lạc quan, như vậy bạn sẽ sống vui vẻ hơn.
 4. Tình yêu và lòng trắc ẩn là những thứ tất yếu chứ không phải xa xỉ. Không có những điều này, nhân loại không thể tồn tại.
 5. Mục đích chính của chúng ta trong đời là giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không giúp được họ thì đừng hại họ.
 6. Nếu một vấn đề có cách giải quyết, bạn không cần phải lo về nó. Nếu nó không có cách giải quyết, bạn lo cũng không làm được gì. Lo lắng chẳng có tác dụng gì cả.
 7. Đây là thứ tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần chùa chiền. Không cần triết lý phức tạp. Chùa chiền nằm trong tâm hồn và trái tim của bạn. Triết lý chỉ đơn giản là lòng tốt của bạn
 8. Hãy đánh giá thành công bằng những gì bạn đã bỏ ra để đạt được nó.
 9. Hãy nhớ, đôi khi không có thứ mình muốn cũng là một may mắn tuyệt vời.
 10. Khi gặp bi kịch trong đời, chúng ta có thể đối mặt bằng hai cách – mất đi hy vọng và sa ngã vào những thói quen tự hại thân hoặc là dùng chính khó khăn này để tìm thấy sức mạnh ẩn sâu bên trong.
 11. Người ta đi những con đường khác nhau để tìm kiếm thành công và hạnh phúc. Chỉ vì họ không đi con đường của bạn không có nghĩa là họ lạc lối.
 12. Mục đích của tôn giáo là lan tỏa tình yêu, lòng trắc ẩn, tính kiên nhẫn, lòng bao dung, sự khiêm tốn và sự vị tha.
 13. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, kẻ thù của bạn chính là những người thầy tuyệt vời về tinh thần vì sự hiện diện của họ cho bạn cơ hội để học cách khoan dung, kiên nhẫn và cảm thông.
 14. Tôi tin rằng sự thấu cảm là một trong số ít những điều giúp chúng ta có được hạnh phúc tức thì và lâu dài trong cuộc đời.

Tôi không nói đến những thứ mang lại niềm vui ngắn ngủi như tình dục, ma túy hoặc cờ bạc mà là những điều mang lại hạnh phúc đích thực và bền lâu.

 1. Nếu bạn muốn người khác và bản thân mình được hạnh phúc, hãy học cách thấu hiểu.
 2. Chỉ khi bạn biết thông cảm và yêu thương người khác thì bạn mới có được sự bình yên và hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm.
 3. Hãy nhớ rằng tình yêu vĩ đại và thành công lớn lao đều gắn liền với rủi ro lớn không kém.
 4. Chúng ta hãy nhìn trẻ em mà xem. Bọn chúng có thể cãi cọ nhau nhưng chúng không để bụng như người lớn.

Hầu hết người lớn chúng ta đều có học vấn cao hơn trẻ em, nhưng học vấn cao cũng đâu ích gì khi mà người lớn bên ngoài cười thật tươi chỉ để che giấu những cảm xúc tiêu cực bên trong?

Trẻ con thì không cư xử như vậy. Nếu chúng tức giận hay không hài lòng với ai đó, chúng sẽ thể hiện ra ngay và thế là xong. Chúng vẫn có thể tiếp tục chơi đùa với người đó ngay ngày hôm sau.

 1. Dù người ta có gọi bạn là gì thì bạn vẫn là chính mình. Hãy coi đó là sự thật duy nhất, nó là điều quan trọng duy nhất bạn cần ghi nhớ & để nó dẫn lối bạn.

Bạn phải hỏi bản thân mình muốn sống như thế nào. Ai rồi cũng sẽ chết đi, đây là sự thật mà chúng ta phải đối mặt một mình.

Không ai có thể giúp được ta, kể cả Đức Phật. Vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ, điều gì ngăn trở bạn được sống như cách mình mong muốn?

 1. Mọi nỗi khổ đau đều là do thiếu hiểu biết mà ra. Người ta gây ra đau khổ cho nhau để đạt được hạnh phúc và sự thỏa mãn cho chính mình.
 2. Nếu động lực cho hành động của bạn là tình yêu, bạn sẽ thấy mình tự do và không sợ hãi.
 3. Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền tập nhưng không thể thiếu tình yêu thương giữa con người.
 4. Bạn cũ ra đi, bạn mới xuất hiện. Cũng giống như ngày tháng vậy. Ngày cũ trôi qua, ngày mới lại đến. Điều quan trọng là làm sao để có một người bạn ý nghĩa hoặc một ngày ý nghĩa.
 5. Khi bạn nhận ra mình đã mắc lỗi, hãy ngay lập tức sửa sai.
 6. Hãy luôn sống tử tế.
 7. Một người bạn tốt chỉ ra sai lầm cũng như khuyết điểm của bạn và điều này đáng quý trọng như việc họ tiết lộ bí mật kho báu cho bạn.
 8. Cách để thay đổi suy nghĩ của người khác là bằng tình yêu thương chứ không phải sự tức giận.
 9. Tôi đánh bại kẻ thù bằng cách biến họ thành bạn bè.
 10. Con người chúng ta hy sinh sức khỏe để kiếm tiền. Sau đó lại dùng tiền để phục hồi sức khỏe. Và rồi, chúng ta lo lắng cho tương lai và chán ghét hiện tại, chúng ta sống như thể sẽ không bao giờ chết và sau đó lại chết như chưa từng sống thực sự.
 11. Hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình mỗi ngày.
stt hay về cuộc sống
Hãy nhớ rằng, đôi khi sự im lặng là câu trả lời hay nhất
stt hay về cuộc sống
Hãy sống một cuộc sống cao quý. Khi già đi và nghĩ lại, bạn sẽ được tận hưởng nó lần thứ hai.
stt hay về cuộc sống
Bầu không khí yêu thương trong gia đình chính là nền tảng cho cuộc sống của bạn.
stt hay về cuộc sống
Chia sẻ kiến thức. Đó là cách để bạn luôn sống mãi.
stt hay về cuộc sống
Khi bất đồng với những người thân yêu, hãy chỉ đối mặt với tình huống hiện tại. Đừng khơi gợi lại quá khứ.
stt hay về cuộc sống
Hãy nhớ rằng mối quan hệ đẹp nhất là khi tình yêu thương bạn dành cho nhau vượt trên những nhu cầu đòi hỏi từ nhau.

10 câu stt hay của Đức Đạt Lai Lạt Ma về từ bi và thương yêu

 1. Lòng từ bi mang đến sự bình yên trong tâm và nụ cười trên gương mặt chúng ta.
 2. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ rằng người khác cũng là con người như mình, thì mỗi cá nhân có thể mở rộng ý niệm về sự tử tế, thậm chí đối với những người xem chúng ta là kẻ thù của họ.
 3. Giáo dục cần thiết không chỉ để phát triển trí thông minh mà còn hỗ trợ cho những giá trị cơ bản của con người – đó là trái tim ấm áp và lòng từ bi.
 4. Lòng từ bi mang lại sự tự tin và khả năng hành xử minh bạch, làm gia tăng sự tin tưởng – nền tảng của tình bạn chân chính.
 5. Lòng từ bi thúc đẩy sức mạnh bên trong của mỗi người, giảm thiểu nỗi sợ hãi và khiến mọi người lại gần chúng ta hơn.
 6. Lòng từ bi mang lại sự bình yên bên trong và dù cho chuyện gì đang xảy ra đi nữa, sự bình yên trong tâm hồn giúp mỗi người nhìn thấy cục diện một cách sáng rõ hơn.
 7. Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, hãy thực hành lòng từ bi. Nếu bạn muốn chính mình hạnh phúc, hãy thực hành lòng từ bi.
 8. Tình yêu thương và lòng từ bi là những món nhu yếu chứ không phải những món xa xỉ. Không có tình yêu thương và lòng từ bi, con người không thể nào tồn tại.
 9. Lòng từ bi và sự bao dung không phải là biểu hiện của sự yếu đuối mà chính là biểu hiện của sức mạnh.
 10. Tình yêu thương, lòng từ bi và ý niệm về trách nhiệm toàn cầu, chính là nguồn cơn của hòa bình và hạnh phúc.

80 câu nói bất hủ của Khổng Tử về cuộc sống

Khổng Tử là một triết gia, giảng sư nổi tiếng ở Châu Á, là người khai sáng ra Nho giáo. Những stt hay, câu nói hay của khổng tử về cuộc sống dưới đây đã giúp cho rất nhiều người định hướng tương lai đúng đắn, giúp rèn luyện đạo đức để trở thành con người tốt, giàu tình yêu thương. Cùng tìm hiểu và cảm nhận những stt hay bất hủ từ những câu nói hay của Khổng Tử bạn nhé!

 1. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.
 2. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
 3. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.
 4. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.
 5. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.
 6. Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.
 7. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thường nói lời lương thiện.
 8. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.
 9. Danh không chánh, lời chẳng xuôi.
 10. Ai cũng có quyền được học hành được giáo dục, không phân biệt loại người.
 11. Nếu mục tiêu của bạn là một năm, hãy trồng một hạt giống; Nếu trong thời hạn mười năm, hãy trồng cây; Nếu trong khoảng 100 năm, hãy dạy cho người dân.
 12. Khi bạn yêu một điều gì đó có nghĩa là bạn muốn nó sống.
 13. Một kẻ ngốc khinh miệt lời khuyên tốt, một người khôn ngoan sẽ ôm nó vào lòng.
 14. Một người không nghĩ và lập kế hoạch lâu dài sẽ gặp rắc rối ngay tại cửa nhà mình.
 15. Chúng ta nên cảm nhận đau khổ, nhưng chúng ta không nên bị chìm dưới áp lực của nó.
 16. Đá quý không thể được đánh bóng mà không có ma sát cũng như con người không thể tốt lên mà không trải qua rèn luyện.
 17. Lỗi thật sự là có lỗi mà không sửa đổi chúng.
 18. Bản chất của kiến ​​thức là, có nó và áp dụng nó. Không có nó, hãy thú nhận sự thiếu hiểu biết của bạn.
 19. Giống như nước, người khôn ngoan là người biết thích nghi với hoàn cảnh.
 20. Cây dừa dẻo dai luôn sống sót qua cơn bão, cây sồi hùng vĩ thường gãy đổ sau cơn mưa.
 21. Người có trí tuệ hành động trước khi nói, và sau đó, họ sẽ nói theo hành động của mình.
 22. Chỉ có sự khôn ngoan và ngu ngốc nhất của con người là không bao giờ thay đổi.
 23. Khả năng của con người sẽ không bao giờ bắt kịp được nhu cầu.
 24. Vô minh là đêm của tâm, nhưng đó là một đêm không có mặt trăng và sao.
 25. Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta nhấn mạnh làm cho nó phức tạp hơn.
 26. Khi muốn di chuyển một ngọn núi, họ thường bắt đầu bằng cách lấy đi những viên đá nhỏ.
 27. Bị xúc phạm không phải là điều tồi tệ, trừ khi bạn tiếp tục nhớ về nó.
 28. Khi bạn nhìn thấy 1 người tốt, hãy nghĩ đến việc làm sao để trở thành người đó. Khi bạn nhìn thấy 1 ai đó không tốt, hãy suy nghĩ về những điểm chưa tốt của bạn.
 29. Hãy tìm cái ác bên trong mình, trước khi tấn công cái ác bên trong người khác.
 30. Điều khó nhất là tìm một con mèo đen trong phòng tối.
 31. Người đặt câu hỏi là kẻ ngốc trong một phút, người không hỏi là kẻ ngốc suốt cả đời.
 32. Giữ sự trung thành và chân thành như những nguyên tắc đầu tiên.
 33. Hãy tập quên đi vết thương, nhưng không bao giờ quên sự tử tế.
 34. Ở một đất nước được quản lý tốt, nghèo đói là điều đáng xấu hổ. Nhưng ở một quốc gia bị quản chế một cách tồi tệ, giàu có là một điều đáng xấu hổ.
 35. Khi một người khôn ngoan chỉ vào mặt trăng, người ngu ngốc kiểm tra ngón tay.
 36. Không bao giờ đưa thanh gươm cho một người không thể nhảy được.
 37. Người thông minh đơn thuần chỉ là sáng tạo trong một tập hợp các ý tưởng đã có tiền lệ chứ không phải sự khôn ngoan. Người khôn ngoan thật sự vượt ra khỏi sự hiểu biết thông thường.
 38. Vinh quang lớn nhất của chúng ta không phải là không bao giờ bị ngã, mà là chúng ta có thể đứng dậy sao mỗi lần vấp ngã đó.
 39. Học mà không suy nghĩ thì vô ích, suy nghĩ mà không học là hiểm nghèo.
 40. Buổi sáng nghe được đạo lí, buổi chiều dẫu chết cũng được rồi.
 41. Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại.
 42. Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.
 43. Mỗi khi cơn tức giận nổi lên, hãy suy nghĩ về những hậu quả.
 44. Khi rõ ràng đó là những mục tiêu không thể đạt được, đừng điều chỉnh mục tiêu mà hãy điều chỉnh từng bước hành động.
 45. Nếu bạn ghét một người, vậy thì bạn đang bị họ đánh bại.
 46. Những gì người có địa vị cao tìm kiếm là ở bản thân mình; những gì người thấp bé tìm kiếm là ở những người khác.
 47. Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim.
 48. Hãy đưa hướng dẫn cho những người tìm kiếm kiến thức sau khi họ đã phát hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.
 49. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.
 50. Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang ở phía trước họ.
 51. Người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác, lạc quan tươi vui cho nên họ “ngẩng lên không xấu hổ với trời, cúi xuống không thẹn với đất”. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn có sự tình nào đó chất chứa, ấp ủ, luôn cảm thấy người khác không đúng, xã hội không đúng với mình, cảm thấy người khác hơn mình là không thể chịu được nên luôn toan tính.
 52. Người quân tử trang trọng, tâm thái bình thản, “khí định thần nhàn”, không có cảm giác kiêu căng ngạo mạn. Kẻ tiểu nhân ngạo mạn, tự cao tự đại, luôn công kích người khác.
 53. Người quân tử yêu cầu chính là bản thân, kẻ tiểu nhân yêu cầu chính là mọi người.
 54. Người quân tử luôn hướng lên, hướng xa còn kẻ tiểu nhân thì lại mỗi ngày sa xuống dưới.
 55. Nếu như khi nãy con khom lưng một lần, chẳng phải về sau con hoàn toàn không cần phải khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ không làm, sau này sẽ phải khổ sở vì những việc nhỏ hơn.
 56. Điều mà người quân tử suy nghĩ và lo âu chính là “đức hạnh”, điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu lo nghĩ chính là bổng lộc, lợi ích.
 57. Mọi thứ đều có vẻ đẹp nhưng không phải ai cũng nhìn thấy điều đó.
 58. Hãy chọn công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời của mình.
 59. Hãy tìm một ngọn nến nhỏ để thắp lên, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.
 60. Ai chinh phục được chính mình là chiến binh hùng mạnh nhất.
 61. Trước khi bạn bắt tay vào một cuộc hành trình trả thù, hãy đào hai cái mộ.
 62. Sự im lặng là người bạn thật sự và không bao giờ phản bội.
 63. Bằng ba phương pháp chúng ta có thể học sự khôn ngoan: Thứ nhất, bởi sự quán chiếu, đó là cao quý; Thứ hai, bằng cách bắt chước, đó là cách dễ nhất; Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất.
 64. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
 65. Người quân tử nghiêm khắc với mình, kẻ tiểu nhân khắt khe với người.
 66. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường.
 67. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.
 68. Làm ơn chớ mong đền đáp, mong cầu đền đáp ấy là có mưu tính.
 69. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay hắc ám tâm trí.
 70. Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.
 71. Dở nhất trong trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.
 72. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
 73. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.
 74. Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết nói lời lương thiện.
 75. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
 76. Người không có chữ Tín sẽ chẳng làm nên việc gì.
 77. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.
 78. Học cho rộng, hỏi cho kĩ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.
 79. Có ba hạng bạn bè ích lợi và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực và bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưu chiều chuộng và gian sảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.
 80. Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.

29 stt hay, câu nói ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống rất đáng suy ngẫm

Cuộc sống này muôn màu sắc rực rỡ và biến chuyển liên tục, không có gì là vĩnh hằng. Nỗi buồn và niềm vui của bạn cũng chỉ là nhất thời, điều quan trọng là bạn phải biết đối diện với nó và đừng để nó điều khiển bạn. Những stt hay về cuộc sống muôn màu dưới đây là bí quyết của những người từng trải, mong rằng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

stt hay về cuộc sống
 1. Chia sẻ khiến con người trở nên lớn lao hơn. Ta càng cho đi nhiều thì cuộc sống càng có thể cho ta nhiều.
 2. Chỉ bằng cách cho đi, ta mới có thể nhận lại nhiều hơn những gì ta đang có.
 3. Chúng ta có hai lựa chọn trước nỗi buồn, một là để nó gặm nhấm ta từng ngày, hai là tập trung vào những gì ta có ở phút hiện tại.
 4. Hạnh phúc không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước. Nó chính là thứ do chúng ta tạo ra.
 5. Nên ghi nhớ, chỉ có thể cứu giúp người cầu tiến, còn cứu giúp người mặc cảm tự ti là một việc thực sự khó khăn.
 6. Để hủy hoại một người, đôi lúc chỉ cần một câu nói, nhưng để vun trồng một người thì cần ngàn âm vạn ngữ, cho nên xin bạn chỉ nói những lời lưu đọng tình người.
 7. Bạn không cần thiết phải quay phản ứng với người đã nguyền rủa lăng mạ bạn. Nếu có 1 con chó điên cắn bạn 1 cái, không lẻ bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó 1 miếng sao?
 8. Đừng bao giờ lãng phí từng phút giây của bạn để nghĩ đến người nào hay sự vật sự tình nào đó mà bạn không thích, hãy nhớ rằng thời gian đối với bạn là rất trân quý.
 9. Chỉ những người sáng tạo ra cơ hội mới là người dũng cảm, người chỉ biết chờ đợi cơ hội là người ngốc nghếch, cho nên bạn đừng “ôm cây đợi thỏ”.
 10. Nghịch cảnh là con đường trưởng thành tất yếu phải đi qua, người nào có thể dũng cảm tiếp nhận nghịch cảnh thì cuộc đời người đó sẽ mới từng ngày và vươn lên mạnh mẽ.
 11. Chỉ có người nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn mới là người tốt nhất đối với bạn. Vì vậy, bạn phải biết ơn những ai nói cho bạn biết khuyết điểm của bạn
 12. Đừng bao giờ nói dối, nói một câu dối gian lại phải bịa đặt ra 10 câu gian dối khác để bù đắp. Bạn cần gì phải khổ như vậy?
 13. Trả thù không thể hóa giải thù hận, chỉ có khoan dung mới có thể hóa giải thù hận, đây là chân lý vĩnh hằng.
 14. Bạn đừng cho mình là người bất hạnh bởi vì thực sự trên thế gian này người bất hạnh và thống khổ hơn bạn vẫn còn rất nhiều.
 15. Cảm xúc, một là phục vụ ta, hai là thao túng ta, tùy thuộc ta xem ai là người làm chủ.
 16. Nếu không thích việc hiện tại thì hãy thay đổi, chúng ta ai cũng chỉ có một đời người với độ dài được tính bằng từng hơi thở.
 17. Hãy cố gắng quên đi rắc rối và cố gắng bày tỏ sự quan tâm với con người. Khi tâm an lạc, mọi rắc rối sẽ đều có lời giải.
 18. Đừng chê trách người khác. Có thể bạn chưa bao giờ biết những bi kịch cũng như những điều họ đã trải qua, những thất bại, chông gai mà cuộc sống đã tạo hình cho họ để có những hành động như ngày hôm nay. Hãy cám ơn cuộc sống vì ta vẫn ổn hơn họ và nhìn họ bằng đôi mắt từ bi.
 19. Một trong những món quà vĩ đại nhất mà ta có thể dành tặng cho bất kỳ ai là sự chú ý của ta. Cuộc đời vốn cô độc, rất cần lắm những người biết thấu cảm.
 20. Bạn càng quan tâm đến người khác, bạn càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
 21. Nếu bạn bỏ năm phút để than vãn thì bạn đã lãng phí năm phút đó. Nếu bạn tiếp tục than vãn thì sớm thôi bạn sẽ bị đẩy đến một sa mạc khô cằn và ở đó, bạn sẽ uất nghẹn vì bụi cát của nỗi hối tiếc.
 22. Sở dĩ người đau khổ chính vì người đang truy cầu thứ gì đó sai lầm. Nếu bạn không tự mình rước phiền não, thì người khác cũng không thể nào gây phiền não cho bạn. Bởi vì chính bạn làm chủ tâm của bạn, bạn có thể buông có thể bỏ xuống.
 23. Chúng ta nhất định phải sống bao dung độ lượng với những người khác và chính bản thân mình vô điều kiện. Dù cho người khác có xấu như thế nào hay có làm tổn thương chúng ta, chúng ta nhất định phải buông bỏ thì mới có được niềm vui chân chính. Không khoan dung và lượng thứ cho người, là chúng ta chỉ tự làm khổ chính mình mà thôi.
 24. Bạn hãy dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng cố cưỡng cầu điều gì. Bởi vì những gì không phải là của bạn, thì sẽ không là của bạn, cưỡng cầu cũng không thể đạt được. Phải biết đủ mới sống an lạc giữa vô thường!
 25. Cuộc sống trên thế giới này vốn dĩ chứa nhiều nỗi khổ, mỗi người chúng ta cần phải đối mặt với điều đó và trãi qua qua nó, không có ai là ngoại lệ.
 26. Sự kỳ diệu của hoa thơm, trái ngọt không phải được tạo ra bởi lời nói khẳng định, mà chỉ được tạo ra thông qua hành động.
 27. Không có điều gì tuyệt hơn là biết ơn những gì ta đang có, đừng để đến khi trái đất không còn dưỡng khí, ta mới biết trân trọng những lần hít thở.
 28. Đừng cố gắng thay đổi mọi thứ khi chính chúng ta chưa thay đổi.
 29. Khi chúng ta chết đi, tiền của chúng ta vẫn còn ở trong ngân hàng. Tuy nhiên, khi chúng ta còn sống, chúng ta lại nghĩ mình không có đủ tiền. Thực tế thì khi chúng ta qua đời chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền chưa tiêu đến.Điều quan trọng là sống lâu và sống khỏe hơn là có nhiều của cải vật chất. Vì vậy chúng ta phải cố gắng để sống khỏe mạnh.
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống

Bạn có biết :

 • Với một chiếc điện thoại xịn thì 70% chức năng của nó chúng ta không dùng đến.
 • Với một chiếc xe đắt tiền thì 70% tốc độ và các đồ phụ kiện là không cần thiết.
 • Với 1 căn biệt thự thì đến 70% không gian là chúng ta không dùng đến.
 • 70% quần ào trong tủ của bạn không được mặc tới.
 • Cả cuộc đời làm việc thì đến 70% số tiền kiếm được là dành cho người khác tiêu.

Vì vậy chúng ta phải bảo vệ và tận dụng hết khả năng 30% còn lại của chính mình bằng cách:

 • Đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, cho dù không ốm đau.
 • Uống nhiều nước, ngay cả khi không khát.
 • Học cách buông bỏ, ngay cả khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng.
 • Học cách thỏa hiệp, ngay cả khi bạn là người đúng.
 • Học cách khiêm tốn, ngay cả khi bạn giàu có và có quyền lực.
 • Học cách bằng lòng, ngay cả khi bạn không giàu.
 • Tập luyện thể thao, ngay cả khi bạn bận rộn.
 • Dành thời gian cho những người bạn yêu thương nhất, ngay cả khi bạn bị công việc cuốn đi.
 • Mua những gì bạn thật sự thích, khi đã phải dành hơn 3 tiếng chỉ để nghĩ về nó. Hãy nhớ, bạn vui là được!
 • Hít thật sâu và tập thực hiện 1 trong 9 điều trên , bạn nhé!

Cuộc sống này rất ngắn ngủi, vì vậy hãy yêu bản thân mình trước và hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất.

stt hay về cuộc sống

7 stt hay, câu nói vàng khi cuộc sống bế tắc nhất định phải đọc

Cuộc sống mỗi con người không phải lúc nào cũng êm đềm mà luôn có những khó khăn và thử thách. Và chỉ những ai đã vượt qua được thử thách của cuộc đời thì mới có thể cảm nhận được niềm vui của chiến thắng. Những stt hay về cuộc đời dưới đây là sự đúc kết từ kinh nghiệm sống của những người nhiều trải nghiệm và vươn lên từ khó khăn.

 1. Lúc Thượng Đế cho ta khó khăn cũng là lúc cho ta sức mạnh. Vậy nên đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được.
 2. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là con đường, mà trên đó, có gió, có mưa, có cay đắng xen lẫn ngọt bùi, có yêu thương và cũng có cả hận sầu.
 3. Cuộc sống là 1 chuỗi những vấp ngã -> đứng lên -> đi tiếp và lặp lại. Nó sẽ dạy cho ta những bài học lớn, những kinh nghiệm sống mà không ai có thể đo đếm được giá trị.
 4. Đời người ngắn lắm. Sai lầm của bạn hôm nay một phần cũng là cái giá của việc ngủ nướng. Hãy ngủ nướng chỉ khi trên giường bạn cũng kiếm ra tiền, bằng không hãy bật dậy mà đi làm.
 5. Khi thấy mình bất hạnh nhất, tốt nhất là nên dành thời gian và trí não để học tập. Chỉ có miệt mài học tập mới khiến bạn không bao giờ bị thất bại.
 6. Lạc đường không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi đã quyết tâm đi đến cùng thì hướng nào rồi cũng đến đích.
 7. Ớt có cay bao nhiêu chăng nhưng vẫn ăn cả vỏ, chuối dù có ngọt nhưng vẫn bỏ vỏ đi, Có những quy luật tự nhiên của tạo hóa mà ta không thể không thừa nhận. Vì vậy hãy bước tiếp vì đã từng vấp ngã. Hãy hi vọng vì đã từng thất vọng. Hãy mỉm cười vì nước mắt từng rơi.

12 stt hay giúp bạn sống an vui mỗi ngày

stt hay về cuộc sống
 1. Có thể đối với thế giới bạn không là ai. Nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới!
 2. Nụ cười của bạn khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, kể cả những người không thích bạn.
 3. Luôn có một ai đó nghĩ về bạn trước khi họ chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.
 4. Có những người không mấy thiện cảm với bạn, rất có thể vì họ đang mong muốn được như bạn.
 5. 5 Trung bình, bạn được ít nhất một tá người yêu thương theo cách của riêng họ. Đôi khi, cách mà họ thể hiện tình cảm không khiến bạn cảm nhận được, nhưng họ vẫn ở đó, vẫn luôn quan tâm đến bạn theo cách riêng của họ.
 6. Ngay cả khi bạn mắc sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, thì hãy tin rằng vẫn luôn có một điều tốt đẹp đi kèm theo đó, chỉ cần nhẫn nại một chút, rồi mọi chuyện sẽ tốt dần lên thôi.
 7. Khi bạn cảm tưởng cả thế giới đều bỏ rơi bạn, hãy cố gắng nhìn sự việc từ một góc độ khác. Bạn sẽ hiểu mọi chuyện không bi đát như bạn nghĩ vì một thứ kết thúc là để nhường chỗ cho một điều khác bắt đầu.
 8. Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy mỗi sáng với những hối tiếc. Hãy biết trân trọng hơn những người cư xử tốt với bạn, và quên đi những người làm bạn tổn thương. Bạn nên nhớ mọi chuyện xảy ra đều có lý do.
 9. Khi cuộc đời trao cho bạn một cơ hội khác sau những thất bại, thì lần này bạn chắc chắn sẽ thành công! Hãy biết nắm lấy những cơ hội mới. Và nếu toàn bộ cuộc đời của bạn có thể thay đổi, đừng ngại ngùng mà để nó xảy ra.
 10. Cuộc đời tuy không dễ dàng nhưng vẫn luôn đáng sống. Mỗi khó khăn xảy ra không phải để chúng ta buồn rầu và than thở. Chúng đến để chúng ta mạnh mẽ đối diện với những điều không như ý, để quý trọng nhưng giây phút hạnh phúc, để biết rằng chỉ cần có ý chí, tất cả đều sẽ qua đi. Buồn thương, đau khổ, mất mát chỉ như một làn gió thoảng, đến rồi đi…
 11. Những ai từng đi qua cuộc đời bạn cho dù là bỏ rơi bạn, thù ghét bạn, yêu thương bạn hay giúp đỡ bạn đều là những người “thầy” đáng quý. Hãy mở rộng lòng mình để yêu và vị tha cuộc sống. Và mỗi sáng thức dậy, hãy chọn niềm vui thay vì nỗi buồn!
 12. Hàng ngày hàng giờ, mỗi phút giây qua đi, thậm chí ngay cả lúc bạn đang đau khổ tuyệt vọng,…thì trên thế giới này, cũng có rất nhiều người đang như vậy, đôi khi, hoàn cảnh của họ còn tồi tệ hơn của bạn nữa. Nhưng họ vẫn chọn cách sống lạc quan, tiếp nhận tất cả, sau đó vươn lên mạnh mẽ hơn. Tin rằng, bạn cũng sẽ như vậy, sẽ bình thản mà vượt qua những ngày tháng bão dông cuộc đời mình!
stt hay về cuộc sống

Những stt hay về tình yêu và cuộc sống

Những quote hay về tình yêu và cuộc sống này nhắc nhở ta rằng cuộc đời vốn rất ngắn ngủi. Những năm qua mình đã làm được gì? Liệu còn gì hối tiếc hay không? Chúng ta phải làm gì cho người thân của mình trước khi quá muộn……

stt hay về cuộc sống
Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống
stt hay về cuộc sống
Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau.
Và phải sống cho những gì phía trước.
Nhưng đôi chân đôi khi vẫn bước ngược.
Dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau…
stt hay về cuộc sống
Những người sai luôn dạy bạn những bài học đúng trong đời. Đó gọi là kinh nghiệm sống.
stt hay về cuộc sống
Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.
stt hay về cuộc sống
Duyên phận đời người được ví một cuốn sách, đọc qua loa thì chúng ta sẽ chẳng để tâm, nếu chăm chú để đọc sẽ khiến con người phải rơi nước mắt.
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống
stt hay về cuộc sống

10 stt hay và chuẩn về cuộc sống mà bạn phải khắc cốt ghi tâm

 1. Hạnh phúc là để chúng ta cảm nhận, không phải là để khoe khoang.
 2. Công danh là để chúng ta cống hiến, không phải là để kiêu mạn.
 3. Vật chất là để chúng ta sử dụng, không phải là để khoe khoang
 4. Tiền bạc là để chúng ta chi tiêu, không phải là để so lường.
 5. Cuộc sống là để chúng ta trải nghiệm, không phải là để toan tính.
 6. Tình cảm là để chúng ta chia sẻ, không phải là để lợi dụng.
 7. Cha mẹ là để chúng ta hiếu thuận, không phải là để đòi hỏi.
 8. Bạn bè là để chúng ta sớt chia, không phải là để lấn lướt.
 9. Niềm Tin là để chúng ta chắc chắn, không phải là để lường gạt.
 10. Người thân là để chúng ta chăm sóc, không phải là để tổn thương.

10 stt tâm niệm giúp vực đậy tinh thần

 1. Không có ngày nào mà không kết thúc, không có sự đau khổ nào mà không có lối ra.
 2. Lý trí có thể mách bảo bạn điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho bạn biết điều phải làm.
 3. Mơ mộng về con người mà bạn mong muốn cũng giống như đang lãng phí con người thực chất của chính bạn.
 4. Hãy cẩn trọng với những gì bạn nói. Vì một khi đã nói ra, cho dù nó có thể được tha thứ nhưng không thể nào quên đi.
 5. Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn, còn nếu bạn khóc bạn chỉ khóc trong cô đơn.
 6. Lo lắng không thể làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt đẹp ngừng lại.
 7. Khi chúng ta mong ước một cuộc đời không có nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi nhờ gió ngược mà trở nên mạnh mẽ, và kim cương được hình thành dưới áp lực.
 8. Đôi khi thật sự không phải là một người đã thay đổi, mà chỉ đơn giản là chiếc mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.
 9. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của con người chính là biết hy vọng.
 10. Bạn có thể nhớ: chẳng có niềm vui nào trường tồn mãi mãi. Và cũng đừng quên: Tất cả nỗi đau và thử thách cũng đều phải tuân theo quy luật này.

12 stt hay về chiêm nghiệm về cuộc sống

 1. Ở thành phố này, ta có bao nhiêu người quen, bao nhiêu người thân?
 2. Và ở thành phố này, ta là người quen, ta là người thân của ai?
 3. Người ta cứ trông chờ trời mưa, mà nào biết đâu, không đi đến tận cùng ngày nắng, một chút mưa thôi cũng nản lòng.
 4. Khi đứng trước cái chết bỗng dưng nghe lòng nhẹ lại. Chẳng phải tất cả một ngày rồi cũng là phù vân? Rạch ròi chi giữa đúng hay sai, phải hay trái.
 5. Là mây là gió bay đi vô thường!
 6. Cuộc đời con người quá bé nhỏ trước những đổi thay. Chính vì vậy mọi tôn giáo đều dạy con người học cách chấp nhận. Chấp nhận sự đổi thay của người khác và chấp nhận sự đổi thay của chính mình.
 7. Rồi một lúc nào đó nhìn lại, khi lòng đủ yên sẽ hiểu những biến thiên cuộc đời đều có lý lẽ và ý nghĩa riêng của nó, kể cả những vui buồn, ly tựu hợp tan….
 8. Có ai muốn chọn cho mình con đường chông gai thử thách. Nhưng khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra những vết sẹo chính là thứ làm nên men say của cuộc đời và để phân biệt con người với con người.
 9. Trong cuộc sống rất cần có những cơn đau. Cơn đau để nhận ra bản thân mình không mạnh mẽ, không bất khả chiến bại như chúng ta vẫn ảo tưởng. Cơn đau như bùn cho hoa sen!
 10. Sau tháng năm hoang đàng trở về Nhà thật sự, người ta biết ngước mặt lên nhìn trời để nước mắt chảy vào trong và biết cúi mặt xuống nhìn đất để thốt lên lời biết ơn trân trọng.
 11. Cuộc sống là vậy, những cái gì mình không chạm vào được thì là thơ là nhạc, còn khi chạm vào được rồi đôi khi lại cảm thấy hụt hẫng, chóng tàn.
 12. Trăm năm, chớp mắt rồi không
  Hai bờ mộng thực – Một vòng tử sinh
  Nếu không trầm tận đáy bùn
  Dễ gì có được sen hồng khôi nguyên ….

Những stt hay giúp bạn nhận ra bản chất của cuộc sống

Những dòng stt hay này mình sưu tầm từ Facebook Thầy Thích Tâm Nguyên, mang đầy tính chiêm nghiệm về cuộc đời, bạn hãy đọc và suy ngẫm nhé

 1. Bước tới của mỗi ngày là bước lùi của sinh mệnh. Đừng đợi đến bước cuối cùng mới thấy mình hoang phí cả trăm năm.
 2. Để bước qua bóng tối cần ánh sáng dẫn đường, để bước qua đau thương cần trí tuệ thấu rõ lẽ vô thường.
 3. …hãy mỉm cười hôm nay bởi ai biết ngày mai còn có kịp. Mỗi nhịp đập con tim không trở lại, như con tàu mất lái chìm giữa dòng sông thời gian.
 4. …người chạy khắp bốn phương gom tài sản, nào đâu hay căn bản hạnh phúc vốn nơi mình. Giữ vô minh tham sân chẳng đổi, sao đành lòng đổ lỗi mọi cuộc chơi.
 5. …một câu chuyện cười khi đã được kể nhiều lần thì cũng trở nên nhàm chán và chẳng ai buồn cười nữa, vậy thì tại sao bạn lại cứ phải KHÓC ĐI KHÓC LẠI MỘT CHUYỆN ĐÃ CŨ MÈM.
 6. Hoa đẹp vốn ở trên cành, hái rồi khô héo sao đành trách hoa. Người đẹp vốn chẳng có ta, lấy rồi hờn trách bởi ta bởi người. Ngắm hoa ngẫm lại sự đời, thương thân phải hiểu phận mới đành chữ thương !
 7. Bước về phía ánh sáng, bạn chẳng cô độc đâu. Đi trong những đêm thâu, lòng ắt lắm ưu sầu.
 8. …hoa sen có thể mọc trên đá, thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Xin hãy bình tâm, và ở yên cho thế giới bớt ưu phiền.
 9. …nếu không lau được một giọt nước mắt, đừng tắt cuộc đời người khác bằng cái nhìn vô tâm.
 10. môi của bạn, miệng của bạn, răng của bạn nhưng không phải hễ muốn là bạn có thể cười được. Mà để có một nụ cười, bạn phải có trái tim thanh thản trước đã.
 11. …bước tới của mỗi ngày là đang bước lùi của sinh mệnh. Đừng đợi đến bước cuối cùng mới thấy mình đã hoang phí cả trăm năm.
 12. …dòng đời cứ chảy, nếu không học cách trôi đi một cách trí tuệ và yêu thương bạn sẽ đuối ở một khúc quanh nào đó của cuộc đời. Học tập mỗi ngày, mở rộng lòng ra. Đường đến biển cả sẽ nở hoa hạnh phúc.
 13. …ngày mới là để sống thảnh thơi, chứ không phải để khơi lại những gì đã cũ.
 14. Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt. Mỗi ngày chúng ta sống là một dịp đặc biệt rồi.
 15. Hôm nay là một ngày đặc biệt bởi vì Nó không phải là Hôm Qua, không phải là Ngày Mai, hay một ngày nào nữa. Hôm nay là ngày mà bạn vẫn ở đây, bây giờ với sự sống nhiệm màu…
 16. ..người ta thường bảo nước quá trong thì không có cá. Nhưng, nước trong quá thì chỉ có cá đẹp sống thôi. Bỏ cái đẹp của mình để sống trong nước đục, thì cũng không nên thúc dục người khác nhiễm ô như mình.
 17. …có thể quanh bạn, người ta còn tìm nhiều cái gọi là hạnh phúc lắm, nhưng nếu tối nay vừa kê đầu lên gối bạn đã ngủ liền thì bạn là một người hạnh phúc lắm rồi.
 18. …đen không hẳn xấu, trắng chưa chắc đẹp; được chắc gì vui, mất đâu phải buồn. Biết vậy, thôi đừng vội phán xét.
 19. …ngay cả cái bóng của mình cũng sẽ bỏ mình lúc tối tăm, thì đừng nói ai đó ngoài mình sẽ theo mình mãi mãi. Chậm rãi mà đi, vấp ngã thì đứng dậy bước tiếp.
 20. …cuộc đời của mỗi người sẽ đi từ cái khổ này đến cái khổ khác, cũng như quét nhà hoài vẫn ra rác mà thôi. Nên cứ bình tâm dọn từng dơ bẩn đổ vào cuộc đời mình một cách vô tư. Mỗi ngày quét bụi, trừ bẩn là cả một công án tu.
 21. …dùng mắt thương nhìn đời, thì cảnh nào cũng là tuyệt tác.
 22. …khi đếm lại những tháng năm của cuộc đời, hãy đếm lại nụ cười. Bởi trước giờ di quan không ai đọc bạn có bao nhiêu tài sản.
 23. Dù bạn là ai, làm gì cũng đừng quên chăm sóc trái tim mình – người bạn từ khi chưa lọt lòng đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Bớt giận, bớt tham cho tim bớt khổ.
 24. Khổ đau không ôm lấy bạn, mà bởi bạn cứ ôm giữ mãi khổ đau.
 25. …một chiếc lá xanh mãi là chiếc lá hiến thân mình cho chiếc lá xanh non, một cuộc đời đẹp mãi là cuộc đời hiến thân mình cho thế hệ tương lai.
 26. Bóng tối làm những ngôi sao trở nên lấp lánh, khổ đau làm những cuộc đời trở nên ý nghĩa

Con người có sinh ắt sẽ có tử nhưng chỉ cần ngày nào còn sống thì chúng ta đều cần phải sống theo cách cho tốt nhất. Khi mất đi những thứ chúng ta đang có, mới nhận ra rằng mình đã từng có nó. Cánh cửa khó mở nhất là cánh cửa tâm hồn. Đường khó đi nhất là con đường tâm – tâm người. Cây cầu khó qua nhất là cây cầu nối từ trái tim tới trái tim. Thứ khó điều chỉnh nhất là tâm thái, thái độ của người. Công trình khó khăn nhất trên thế giới này là công trình cải tạo thế giới nội tâm của con người!

Mình hy vọng với những stt hay trên sẽ mang lại cho bạn nhiều nghị lực hơn trong cuộc sống mỗi khi gặp khó khăn. Phát triển nội tâm để luôn đứng vững trước mỗi giông bão cuộc đời và sống cuộc sống thật ý nghĩa.

Xem thêm nhiều stt hay khác về cuộc đời:

source https://www.niemphat.vn/stt-hay/

Con trai tỷ phú đi tu

Một phóng viên nhà báo đăng lên trang nhất kể rằng vào năm 2008, khi phóng viên và bạn mình đang ngồi ăn tối trong nhà hàng thì thấy một người đàn ông đứng ngoài hành lang của khách sạn. Họ nghĩ ông ấy đến một mình nên quyết định mời ông cùng ăn tối. Nhưng ông từ chối không ăn và nói rằng ông đang phải đi đến phòng tập thể dục.

Buổi sáng hôm sau, họ lại gặp người đàn ông ấy ở đại sảnh khách sạn và để ý là ông ta cũng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Ông xin lỗi nhà báo và quay sang nhìn nhà sư trẻ tuổi đang ngồi cạnh đó, nói một cách trìu mến: “Con ơi, đã đến giờ chúng ta phải đi về nhà rồi”. Người con trai vâng lời, xách cái túi vải nhỏ để ở dưới sàn nhà lên rồi đi theo cha.

Trước đó, vì tò mò khi thấy sự hiện diện của một nhà sư tại khách sạn Uma, thành phố Paro, nên nhà báo đã đến trò chuyện với sư ấy. Sư độ chừng ba mươi tuổi, tóc cạo ngắn, mặc y áo và mang dép. Nhà sư cho biết rằng: “Hôm qua là sinh nhật lần thứ 70 của cha tôi và ông muốn cùng tôi đến một nơi thật đặc biệt”. Nhà sư trẻ lên tiếng khen ngợi thêm: “Đất nước của bạn thật là đẹp.”

Người đàn ông lớn tuổi tên là Ananda Krishnan và nhà sư trẻ là người con trai độc nhất của ông. Cả hai đã đáp chiếc máy bay phản lực riêng đến Paro của nước Bhutan để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông.

Con trai tỷ phú đi tu
Ajahn là con trai tỷ phú đi tu năm 18 tuổi

Vài năm trước ông đã mất liên lạc với người con trai này và ông phải khởi sự đi tìm con. Cuộc tìm kiếm đã dừng lại tại một ngôi chùa ở miền Bắc Thái Lan. Ông sững sờ khi nhìn thấy con mình trong chiếc y vàng với bình bát trong tay (shocked to see his son in saffron robes, short hair with a begging bowl in his hand). Khi ông đến để mời con mình cùng đi ăn thì người con đáp: “Con xin lỗi, con không thể nhận lời mời của cha được. Con phải làm giống như các bạn đồng tu của con, con phải đi khất thực mà ăn.” Đến nay nhà sư này vẫn sống tại một tu viện trong rừng Thái Lan và giống như tất cả những vị sư khác trong tu viện họ sinh sống bằng sự lệ thuộc vào sự cúng dường của bá tánh.

Câu nói của ông Ananda Krishnan sau đó đã trở thành một đề tài “Với tất cả tài sản của tôi, tôi vẫn không có thể có khả năng để nuôi chính đứa con tôi.” (With all my wealth I cannot even afford to feed my own son.)

Theo tờ Wall Street Journal công bố thì ông Ananda là một trong 29 tỉ phú giàu có nhất Đông Nam Á. Ông là chủ tịch tập đoàn Usaha Tegas. Ông là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và viễn thông ở Mã Lai. Dưới trướng của ông có hãng truyền hình vệ tinh Astro và hãng cung cấp điện thoại di động Maxis Communications.

Theo bình chọn của tạp chí Forbes, gia tài của ông trị giá khoảng 7,6 tỷ đô la (USD). Ông còn là người chuyên làm từ thiện nhưng lại có một cuộc sống rất bình dị. Cả ông và con trai đều là Phật tử.

Nhà sư trẻ Ajahn nói trên nguyên là con trai độc nhất của ông tỷ phú với người vợ trước, một người Thái Lan. Trong một chuyến trở về thăm quê mẹ Thái Lan, theo phong tục Thái Lan thì các thanh niên, tuy không bị bắt buộc, nhưng thường hay gia nhập Tăng đoàn trong một thời gian ngắn trước khi trở lại đời sống trần tục. Ajahn luc đó mới 18 tuổi (1989).

Chàng được trưởng thành và giáo dục tại nước Anh nên đầu óc rất cởi mở với các nền văn hóa khác nhau. Chàng có thể nói được tới tám thứ tiếng khác nhau (eight different languages).

Theo chàng thì thời gian gia nhập Tăng đoàn tạm thời này sẽ rất “vui” (fun). Đây là lần đầu tiên mà chàng tiếp xúc với Phật giáo, một khái niệm rất là mới mẻ với chàng.

Nhưng không ngờ thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm chàng thay đổi sự suy nghĩ về Đạo phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Theo truyền thống Theravada thì người tu chỉ ăn có một lần trong một ngày vào trước 12 giờ trưa. Sau giờ này thời không được phép ăn thêm một thứ thức ăn nặng nào khác nữa. Chương trình dự trù chỉ là sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn. Chàng hiện đang tu ở trong một Thiền viện ở Thái Lan với 60 tu sĩ khác. Chàng đã từ chối cơ hội làm việc cùng với cha mình để khuyếch trương cái già tài của cha.

Tuy rất bận rộn vì công việc nhưng tỷ phú Ananda cũng phải bỏ chút thời giờ để đi thăm con trai. Tuy đi tu nhưng chàng vẫn tiếp xúc và liên lạc với cha và người cha cũng thỉnh thoảng đến thăm chàng. Lúc mà người ta thấy Ajahn đi máy bay phản lực riêng của cha mình tới nước Ý là lúc mà chàng phải tới gặp cha và chung vui cùng cha nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của cha.

Hình ảnh một ông sư trẻ tuổi ăn mặc đơn sơ trong áo thầy tu và chỉ mang một cái túi xách nhỏ nhưng lại đi trên một chiếc phản lực cơ riêng và rồi trú ngụ trong một khách sạn rất sang trọng ở nước Ý đã làm nhiều nhà báo phải chú ý và đưa tin lên trang nhất.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, nếu muốn đạt được hạnh phúc và thỏa mãn thực sự, chúng ta phải vượt qua khỏi những khái niệm về vật chất, tinh thần và cảm xúc. (requires us to go beyond physical, mental, and emotional dimension). Con trai của nhà tỷ phú Krishnan cho chúng ta thấy chính sự buông bỏ mới là một tài sản lớn hơn và sự tu hành là tài sản lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Tiền bạc không mang lại sự an bình trong nội tâm (money will not buy inner peace).

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng từng nói rằng: “Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài” (Live In A Better Way). “Nếu tiền bạc, của cải, quyền lực mang đến sự an vui thì có lẽ những vị vua chúa hay các vị lãnh đạo đất nước đều đã được an vui rồi.” (Ethics For The New Millennium.)

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phóng tác)

source https://www.niemphat.vn/con-trai-ty-phu-di-tu/

Nhẫn nhục

Nguồn sức mạnh của trẻ thơ

Chính là tiếng khóc bất ngờ kêu la.

Nguồn sức mạnh của đàn bà

Là cơn phẫn nộ bùng ra tức thời.

Trộm kia mạnh mẽ át người

Chính nhờ vũ khí giấu nơi thân mình.

Quyền uy vua chúa cung đình

Là nguồn tạo sức mạnh quanh ngai vàng.

Kẻ ngu sức mạnh phô trương

Chỉ nhờ áp đảo đối phương hiền lành.

Còn người hiền trí tinh anh

Sức nhờ cảm hóa tạo thành mạnh thay.

Người đa văn cõi trần này

Nhờ tra xét kỹ tạo ngay sức mình.

Riêng Sa Môn, bậc tu hành

Sức do nhẫn nhục đạt thành mà thôi!

Hạnh tu nhẫn nhục tuyệt vời

Sáng bừng trí tuệ, rạng ngời từ bi

Cõi lòng an lạc mọi bề,

Ngại chi nghịch cảnh, sá gì chướng duyên

Luôn bình thản, mãi an nhiên.

Khi tâm điều phục sức liền mạnh sao!

Đâu còn có phước đức nào

Sánh cùng nhẫn nhục từ bao lâu rồi!

Cả Thân, Khẩu, Ý đồng thời

Ba phần nhẫn nhục con người nên theo!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma)

source https://www.niemphat.vn/nhan-nhuc/

Người mẫu trở thành sư cô

Trong năm 2005, tin một người mẫu xinh đẹp trở thành Sư Cô đã làm người đọc rất sửng sốt và có thể nghi ngờ không biết tin này có đúng là sự thật hay chỉ  là một câu chuyện nói chơi? Nhưng đây hoàn toàn là một sự thật đáng ngạc nhiên.

Cha cô Deepa Singh từ Ấn Độ đến Nepal và quyết định ở luôn tại đây sau khi kết hôn với mẹ của cô là một phụ nữ Nepal. Cô Deepa Singh ra đời vào ngày 25 tháng 10 năm 1979. Lớn lên, từ tuổi 15 cô đã xuất hiện trong khoảng hơn 25 cuốn video về âm nhạc và đóng vai người mẫu khoảng gần 10 năm trời. Cô được biết nhiều hơn với tên là người mẫu Kohinoor Singh, một người mẫu nổi tiếng ở Nepal.

Người mẫu trở thành sư cô
Kohinoor Singh là một người mẫu xinh đẹp trước khi xuất gia trở thành sư cô

Cô lôi cuốn chúng ta qua những tấm hình nóng bỏng trên hàng tá băng nhạc và quảng cáo. Trong một buổi chụp ảnh cho Cyber Nepal, cô đã làm mọi người kinh ngạc về sự chuyên nghiệp, với một kiểu đứng và diễn tả, khiến các nhiếp ảnh gia chỉ cần chụp mà không cần phải chỉ dẫn gì thêm cho cô. Nhưng mặt khác chỉ những người thân của cô mới biết rằng Kohinoor còn có biệt tài viết hay, giao tiếp giỏi với quần chúng và cô còn là một ca sĩ tuyệt vời.

Giờ đây cô người mẫu 25 tuổi đã cạo trọc đầu, không phấn son trang điểm và khoác vào người chiếc áo tu hành với cái tên mới là Sư Cô Losang Dolma.

Người mẫu trở thành sư cô
Kohinoor Singh trở thành Sư Cô Losang Dolma năm 25 tuổi

Một phóng viên viết: “Tôi hãy còn nhớ là đã gặp Kohinoor Singh đúng một năm trước đây khi cô còn là một người mẫu đương thời đứng hàng đầu ở Nepal với một bề ngoài thật quyến rũ và sang trọng cũng giống như đa số những người mẫu khác vậy. Tôi rất kinh ngạc khi nhìn vào sự tương phản của cô ngày hôm nay. Cô thật đơn giản, trầm tĩnh và khiêm nhường. Cô có một cái nhìn rất khác biệt về cuộc đời khiến tôi phải khâm phục. Lần này chúng tôi lại gặp gỡ nhau nhưng cô là một con người mới: Sư Cô Losang Dolma. Tôi không tìm thấy khác biệt gì nhiều trong dáng điệu và tư cách của cô. Đúng vậy, giờ đây cô có vẻ trầm tĩnh hơn, nghiêm trang và ít nói nhưng khuôn mặt luôn luôn vui tươi. Nhưng cũng dễ hiểu vì cô đã khởi đầu một cuộc hành trình tâm linh với mong muốn đạt được sự giác ngộ.”

Phóng viên này cũng như bao nhiêu người khác đều tò mò muốn biết về sự chuyển biến trong cuộc đời của cô người mẫu. Phóng viên mạn phép xin được hỏi cô một vài điều và cô đồng ý ngay. Sau đây là một vài đoạn được trích ra từ cuộc phỏng vấn của phóng viên (PV) với Sư Cô (SC):

PV: “Cô đã từng là người mẫu nổi tiếng đứng hàng đầu của Nepal. Cô đã từng tham gia nhiều hoạt động từ sân khấu thời trang và thương trường quảng cáo cho các video âm nhạc, cho đến cả đóng vai người điều khiển chính cho những chương trình truyền hình. Tại sao cô lại bất ngờ thay đổi như vậy?”

SC: “Mọi người đều lưu tâm tới sự bất ngờ thay đổi này vì họ luôn luôn chỉ thấy ngoại hình của tôi như là một người mẫu. Họ không biết tôi vẫn là một con người. Đối với tôi, không có sự thay đổi gì cả vì tôi vẫn luôn luôn như vậy. Đóng vai người mẫu là nghề nghiệp của tôi và giờ đây tôi đã từ bỏ nghề đó để theo đuổi con đường riêng của tôi. Mọi người hiển nhiên cho rằng bước đường này của tôi là một sự thay đổi lớn lao nhưng tôi không cảm thấy có sự khác biệt gì cả.”

PV: “Một khi không có sự khác biệt gì theo như ý kiến và sự cảm nhận của cô, tại sao cô lại cho rằng cần phải thể hiện một sự đổi thay trong y phục?”

SC: “Y phục của tôi là kỷ luật của tôi. Giống như đồng phục của một nhà trường để nhắc nhở học sinh về luật lệ của trường và sự tôn trọng kỷ luật đó. Y phục của tôi giúp tôi khắng khít hơn trong mọi trách nhiệm của mình nhằm trở thành người tốt cho xã hội. Nếu tôi không làm được điều gì tốt đẹp, tôi cũng không nên làm điều gì xấu xa cả.”

PV: “Cô miêu tả con người mẫu Kohinoor Singh như thế nào?”

SC: “Tôi là một phần của đại chúng. Tôi giống như bất cứ một người bình thường nào mang các quan niệm và ý kiến riêng của mình. Với vật chất chi phối tột bưc, chúng ta dường như quên mất rằng tất cả chúng ta đều được thụ hưởng một sự cảm thông tương tự nhau. Cái tâm linh bất diệt trong mỗi tấm thân chúng ta đều giống nhau.”

PV: “Trong thời giai đóng vai người mẫu, sự hào quang và lời tán dương có làm cô bị mê hoặc không?”

SC: “Chẳng mê mẩn chút gì cả. Đối với tôi, làm người mẫu chỉ là công việc của tôi. Nó không bao giờ làm cho tôi phấn kích khi người ta ngưỡng mộ sắc đẹp của tôi bởi vì tôi biết họ chỉ ngợi khen cái hình ảnh bề ngoài của tôi và không nhận thức được con người bên trong của tôi. Người ta có một quan niệm khác nhau về một người mẫu và cô người mẫu đó phải chống chọi với rất nhiều quan niệm tiêu cực trong một xã hội bảo thủ như xã hội của chúng ta. Những quan niệm kiểu này làm tôi thối chí.”

PV: “Cô có ý định trở thành Sư Cô như thế nào?”

SC: “Vào thời thơ ấu khi tôi thường đi thơ thẩn trong chùa Swayambu, tôi luôn luôn để ý đến một nữ tu sĩ thường hay ngồi thiền định. Cô ta luôn an tĩnh và tươi cười. Lúc nào chúng tôi cũng thấy cô ấy trong y phục tu sĩ và vì thế không có gì khó khăn cho tôi khi tôi tập trung tinh thần lại và hình dung ra hình ảnh của cô ta. Và ý tưởng đó luôn làm tôi say mê. Gần đây khi tôi đến thăm chùa Swayambu, một cái gì đó đã xảy ra và suốt cả ngày tôi cảm thấy rất thoải mái và thanh thản. Lúc đó tôi liền nhận thấy rằng đã tới thời để tôi lo cho cuộc sống tâm linh và bộc lộ được ra con người thật của tôi. Trở thành một Sư Cô chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời tôi. Tôi đang học hỏi về Phật Giáo. Số mạng của tôi là học hỏi và cảm nhận được sự giác ngộ trong cộng đồng này.

Ngay bây giờ tôi rất là sung sướng. Tôi tin chắc rằng nếu tôi làm một việc gì đó tôi sẽ luôn luôn làm được tốt đẹp. Tôi muốn đi thăm viếng các viện dưỡng lão. Mặc dù tôi không có gì để biếu tặng họ, tôi có thể ngồi lại với họ, chia sẻ những nỗi đau đớn của họ và nở nụ cười với họ.”

PV: “Cô còn rất trẻ và đang ở trong lứa tuổi bị cám dỗ bởi những ham muốn vật chất, cô dường như đã thoát bỏ được những thứ đó. Cô có sẵn sàng để đối phó với những ngăn trở và chướng ngại mà cô muốn chuốc vào mình chưa?”

SC: “Có. Tôi đã đi đến quyết định này sau khi suy nghĩ kỹ càng và giờ đây tôi sẵn sàng đương đầu với mọi sự việc, ngay cả cái đói và cái khát. Ngay cả bây giờ tôi không ăn hay thậm chí nói cho mọi người biết rằng tôi đang đói cho tới khi tôi được chia phần ăn của mình. Tôi tin tưởng rằng chính những ham muốn sản sinh ra sự mong cầu và dẫn đến rối loạn và phá hoại. Muốn được an lạc và hạnh phúc, người ta phải hài lòng với những gì mình có và tôi sẽ theo con đường đó.”

PV: “Cha mẹ của cô và các bạn bè của cô có tỏ ra phản ứng gì về quyết định này của cô không?”

SC: “Thoạt tiên thì họ có sửng sốt nhưng rồi sau đó tới khi nhận thức được rằng tôi đã chọn lựa để theo một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì quý vị đó đã giúp tôi từng bước một.”

PV: “Cha mẹ cô đã nói gì khi cô trở thành người mẫu?”

SC: “Cha mẹ tôi nói ‘Con có điên không? Con có hiểu như vậy là thế nào không?’”

PV: “Cha mẹ cô đã nói gì khi cô trở thành một Sư Cô?”

SC: “Cha mẹ tôi cũng lại nói: ‘Con có điên không? Con có hiểu như vậy là thế nào không?’”

Cô cười và nói thêm: “Nhưng sau này thời cha mẹ tôi thông cảm và hoan hỷ hỗ trợ tôi mọi mặt. Tôi nghĩ thoạt tiên thời các bậc cha mẹ nào cũng lo ngại như thế mà thôi!”

PV: “Muốn trở thành một Sư Cô thì phải làm thế nào?”

SC: “Rất đơn giản. Khi đã suy nghĩ kỹ càng rồi thời chỉ việc tìm đến một tu viện rồi bày tỏ ý nguyện của mình. Quý vị trong tu viện đó sẽ hỏi han mình. Bắt mình chờ đợi, mục đích là để trắc nghiệm sự kiên tâm của mình. Thật vậy, bất cứ ai cũng có thể trở thành Sư Cô  được. Chúng tôi sẽ được dạy cho biết rằng chẳng có điều gì tốt hay xấu cả… tất cả chỉ có chân lý mà thôi!”

PV: “Thế nếu một thời gian sau đó cô lại không muốn làm Sư Cô nữa thì sao?”

SC: “Chẳng sao cả. Nếu không muốn làm Sư Cô nữa thời tôi chỉ cần trình báo với Sư Phụ tôi rằng tôi lại muốn quay trở về cuộc sống trần tục ngoài đời mà thôi.”

PV: “Tại sao cô chọn Phật Giáo?”

SC: “Đơn giản và chân thật lắm. Đạo dạy mình phải nhận chân con người của chính mình rồi… lại phải tiêu diệt cái “ngã” đi. Có lẽ tôi phải mất cả đời để hiểu thấu đạo Phật. Đó chỉ là một câu hỏi ngắn nhưng cần phải có một câu trả lời thật dài dòng.”

PV: “Trong thời gian khoác áo Sư Cô cô có chuyện chi vui không?”

SC: “Có chứ. Có một chuyện vui lắm. Một hôm tôi đi ngang qua một nơi kia trong đó có một đám trẻ em đang chơi bóng rổ. Quả bóng bị ném trôi lăn về phía tôi. Và một em nói ‘Nè bồ! Làm ơn ném hộ quả bóng lại đây!’ Em đó nghĩ tôi là một cậu con trai.”

PV: “Cô muốn nói gì với những người trẻ tuổi những gì?”

SC: “Người ta dễ dàng bị lôi cuốn vào sự vui thú hoặc buồn rầu mà mọi thứ đó đều tỏ ra rất ngắn ngủi. Cái mà tồn tại bất diệt là bạn và linh hồn của bạn. Người ta nên học cách chấp nhận mọi phương diện của cuộc đời và như thế sẽ gặt hái được chân hạnh phúc. Các nhà văn đã từng đặt bút viết rằng chúng ta, mọi người đều tò mò muốn tìm hiểu về cái thế giới bên ngoài nhưng tại sao lại không dành ra vài giây phút để tìm hiểu về con người bên trong và những bản năng tình cảm riêng tư của chúng ta!”

Người mẫu trở thành sư cô

Những người chưa vào đạo Phật, hoặc chưa hiểu đạo Phật, thường nghĩ rất sai lầm, tưởng rằng đạo Phật là một đạo chán đời, bi quan, yếm thế, thối chí, làm cho con người trốn tránh trách nhiệm với xã hội và hèn yếu đối với thân tâm mình. Khi nghe đạo Phật nói “đời là bể khổ”, nhiều người đã hiểu lầm rằng đức Phật có quan niệm bi quan. Sự thật không phải như vậy.

“Đạo Phật là một đạo rất yêu đời”, nhưng yêu cái đời sống thật, yêu cái bộ mặt thật (bản lai diện mục) đẹp đẽ, trong sạch, yên vui của đời. Vì yêu bộ mặt thật của đời nên mới sinh ra lòng yêu người, yêu tất cả mọi người, mọi loài không phân biệt. Lòng yêu bao la rộng khắp, trùm bọc hết thẩy chúng sinh, vì chúng sinh dưới những hình tướng sai biệt đều cùng có một bộ mặt thật, đẹp đẽ, sáng sủa như nhau, tuy rằng bộ mặt ấy hiện nay còn bị nhơ bụi phủ đầy.

Vậy ta đừng lầm rằng giải thoát là lìa bỏ, chán ghét cõi đời hiện tại. Giải thoát chính là sống hoạt động, yên vui, sung sướng, tự do hoàn toàn ngay trong đời hiện tại, trước khi từ bỏ xác thân vô thường này để nhập Niết Bàn và rồi lại sẽ từ Niết Bàn mà ứng hoá ra khắp mọi nơi để tiếp tục hoạt động cứu độ vô tận chúng sinh. Chư Phật và chư Bồ Tát đã và đang sống cái đời sống ấy. Phật Tử chúng ta tu tập cốt để cũng được sống cái đời sống như chư Phật và Bồ Tát.

Để hiểu được chính mình thì khó hơn là biết được những người khác. Kohinoor đã dấn thân vào hành trình để nhận biết con người bên trong cô, đồng thời dần dần cắt đi sợi dây vật chất quyến rũ vây quanh cô. Nhất định đây là một cuộc hành trình đầy chông gai, nhất là lại cho một người đã lên tới tột đỉnh danh vọng như cô. Hy vọng cô sẽ thành công trong cuộc du hành và trở thành một tấm gương cho tất cả mọi người. Chúc cô mọi sự tốt đẹp, Kohinoor!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phóng tác)

source https://www.niemphat.vn/nguoi-mau-tro-thanh-su-co/

Create your website with WordPress.com
Get started